Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Zrozumienie stanowiska Skinnera

Aby zrozumieć stanowisko Skinnera, dobrze jest zacząć od zapoznania się z tym, co mówi on o niektórych powszechnie stosowanych wyjaśnieniach przyczynowych zachowania, które odwołują się do zjawisk wewnętrznych jako zdarzeń poprzedzających w związku przyczynowo-skutkowym. Przypuśćmy, że jakiś mężczyzna wchodzi do restauracji, natychmiast przywołuje kelnera i zamawia befsztyk. Gdy befsztyk został podany, mężczyzna pochłania go, nie odpowiadając na próby nawiązania rozmowy, jakie podejmuje ktoś siedzący obok. Pytamy: dlaczego ten mężczyzna je? Powszechnie stosowanym wyjaśnieniem tego zachowania jest stwier dzenie, że jest on głodny. Skąd jednak wiemy, że mężczyzna ten jest głodny? Wiemy tylko to, że wykonuje on wiele czynności, które zwykle wiążą się ze sobą i występują na ogół po powstaniu warunków środowiskowych tego samego rodzaju. Jednakże posługując się takim opisem nie wyodrębniamy faktu „bycia głodnym” jako zdarzenia poprzedzającego jedzenie, przeciwnie, czynność pośpiesznego jedzenia jest tu częścią tego, co rozumiemy przez „bycie głodnym”. Termin „bycie głodnym” może po prostu opisywać zbiór czynności związanych z określoną zmienną zależną (spożywaniem pokarmu), podobnie jak termin „gra w baseball” jest terminem obejmującym czynności rzucania piłką, chwytania jej, uderzania kijem itd. Każdą z tych czynności można by wyjaśnić odwołując się do ciągu zdarzeń poprzedzających mecz baseballu. Czynności tych nie można jednak wyjaśnić określając je po prostu jako część gry w baseball. Nie mówimy, że dana osoba rzuca piłką, ponieważ gra w baseball. Granie w baseball nie jest zdarzeniem poprzedzającym w stosunku do rzucania piłką, raczej rzucanie piłką jest częścią gry w baseball.

Nie zgadzając się z tym rozumowaniem moglibyśmy stwierdzić, że termin „bycie głodnym” jest stosowany do określenia jakiegoś zdarzenia poprzedzającego jedzenie (liczby godzin od ostatniego posiłku) i że „bycie głodnym” jest przyczyną jedzenia. W tym sensie „bycie głodnym” można traktować jako więź przyczynową między pozbawieniem pokarmu a zachowaniem, które występuje w restauracji. Stajemy więc wobec problemu, w jaki sposób należy identyfikować tę więź przyczynową i jakie właściwości powinno się jej przypisać.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.