Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Zespoły i stowarzyszenia młodzieżowe – dalszy opis

Sprecyzowane i rzetelnie realizowane programy niektórych organizacji ułatwiają młodzieży kształtowanie naukowego poglądu na świat, przyswajanie norm i reguł życia społecznego, znajdowanie właściwych kryteriów oceny moralnej, przyswajanie etycznych zasad postępowania. Sprawy te są dla młodzieży bardzo’ ważne. Właśnie w okresie dorastania zaczyna się gorączkowe poszukiwanie busoli życia, próby rewizji dotychczasowych postaw, szukanie wzorów, ideałów, budowanie planu życiowego i programu postępowania. Właściwie, ustawiona praca zespołów młodzieżowych może walnie pomóc młodzieży w jej wysiłkach nad kształtowaniem własnego światopoglądu.

Odpowiedź w sprawie roli i znaczenia zorganizowanych’ form życia w rozwoju osobowości młodzieży’została zawarta, częściowo w-poprzednich wywodach. Dla uzupełnienia dodać należy, że.dobrze postawiona praca w formalnych grupach młodzieżowych umożliwia nie tylko wszechstronny rozwój osobowości młodocianych, ale i ukierunkowanie tego rozwoju na wartości społecznie pożądane. Niweluje egoistyczne, tendencje, uczy szacunku dla celów ogólnospołecznych, wytwarza umiejętności i nawyki zespołowego współdziałania. Jeśli ponadto organizacje i stowarzyszenia młodzieżowe będą dysponować dobrze przygotowaną kadrą wychowawczą i potrafią ogarnąć swoim zasięgiem ogół młodzieży, staną się potężnym środkiem profilaktyki społecznej przeciw ogniskom demoralizacji i deprawacji, przyciągającym, niekiedy luzem chodzącą młodzież lub nawet całe paczki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.