Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

ZAGADNIENIE PRZEBUDOWY I DEZORGANIZACJI RODZINY WSPÓŁCZESNEJ

Rodzina dzisiej-sza zarówno w krajach kapitalistycznych, jak też w krajach o ustroju socjalistycznym albo znajdujących się na drodze do socjalizmu podlega szeregowi przeobrażeń, które stały się przedmiotem licznych badań zarówno ze strony socjologów, jak też psychologów społecznych. Przeobrażenia te mają częściowo charakter dezorganizacji rodziny i należą w tym zakresie do patologii społecznej. Dotyczy to organizacji rodziny w krajach o ustroju kapitalistycznym. Obserwuje się jednak także i takie zmiany, które mają charakter swoistej przebudowy życia rodzinnego, nie !grożą jednak jego rozbiciem czy rozluźnieniem. Oba te procesy, proces dezorganizacji patologicznej i proces naturalnych zmian rozwojowych, mają pewne punkty wspólne, tak iż procesy te mogą być łatwo i bywają niekiedy ze sobą mieszane. My poświęcimy najprzód nieco uwagi przeobrażeniom rodziny, które są koniecznym następstwem ogólnej przebudowy życia społecznego w ramach cywilizacji współczesnej i które same przez się nie noszą na sobie piętna patologicznego. Następnie zaś rozpatrzymy przyczyny i objawy dezorganizacji życia rodzinnego, tam gdzie ona istotnie zachodzi.

Szybka rozbudowa techniki i przemysłu, która charakteryzuje współczesną nam epokę, stwarza potrzebę coraz to większej ilości pracowników różnych kategorii. W tych warunkach powstaje konieczność angażowania coraz większej ilości kobiet do służby publicznej. Eraca zawodowa kobiet staje się zjawiskiem powszechnym. Rzecz jasna, iż uprawianie zawodu wymagającego pobytu poza domem stwarza początkowo pewne trudności przy zorganizowaniu ogniska domowego i życia rodzinnego. Czynniki ekonomiczne splatają się tu z czynnikami natury psychologicznej. Kobieta w chwili, kiedy wychodzi za mąż, często zajmuje już samodzielne stanowisko w społeczeństwie. Zrezygnowanie z niego z chwilą wejścia w związek małżeński celem oddania się pracy domowej i opiece nad dziećmi jest ekonomicznie utrudnione przez to, iż zarobek może nie zawsze wystarcza na utrzymanie domu, zwłaszcza gdy zwiększa się ilość dzieci. A z drugiej strony kobieta, która weszła już w pewną rolę społeczną, dającą jej prestiż i możność ekspansji własnej osobowości, niełatwo pogodziłaby się z perspektywą wyrzeczenia się pracy, która niejednokrotnie daje jej wiele satysfakcji. Wobec tego po wyjściu za mąż z reguły uprawia ona swój zawód w dalszym ciągu. Prowadzenie domu w tej sytuacji staje się trudne. Żona i matka nie ma czasu na przygotowywanie posiłków i na stałą opiekę nad małymi dziećmi. Mąż i żona mają liczne sfery zainteresowań poza domem, wskutek czego dom ten przestaje coraz bardziej być głównym ośrodkiem pożycia pary małżeńskiej.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.