Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Zadanie efektywnego nauczania

Aktywność nie sprowadza się jednak wyłącznie do sfery działań fizycznych. W grę wchodzą tu również czynności umysłowe i intelektualne, zwłaszcza w stadium inteligencji formalno-operacyjnej. Ausubel (1964) pisze o aktywnym umysłowym uczestnictwie uczniów, biorących udział w uczeniu się rozumowo-recepcyjnym. Włączanie nowych informacji w istniejące struktury poznawcze ze zrozumieniem – w przeciwieństwie do mechanicznego uczenia się „na pamięć” wymaga od ucznia znacznej aktywności intelektualnej.

Jak podkreśla Piaget, bierni obserwatorzy zdobywają niewielką wiedzę. Zadanie efektywnego nauczania polega właśnie na tym, by obydwa te rodzaje aktywności występowały w odpowiednim czasie.

Stwierdzenie, iż jeden typ działań jest w danym stadium rozwoju intelektualnego bardziej właściwy niż drugi, zwraca naszą uwagę na kwestię zgodności (Hunt, 1961) pomiędzy aktualnymi strukturami wiedzy jednostki a strukturą materiału (doświadczeń), który ma być wyuczony (reguła zgodności). Jeśli prawdą jest, że struktura poznawcza ucznia odzwierciedla – w kategoriach rodzajów zachowania poznawczego, na jakie go stać – różne właściwości rozwojowe w różnych stadiach, to nauczanie powinno być tak zorganizowane, by te elementy struktury materiału, które mają być przyswojone, były dostosowane do aktualnych możliwości danego ucznia. Jest to dokładnie to, co miał na myśli Bruner mówiąc, że „dowolna koncepcja, dowolny problem czy też obszar wiedzy mogą być przedstawione w formie na tyle prostej, że każdy uczeń z osobna będzie mógł zrozumieć je w dostępny dla jego poznania sposób”8.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.