Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Wyleczenie z ostrej białaczki limfoblastycznej

Obecnie około 80% dzieci ma szansę pełnego wyleczenia z ostrej białaczki limfoblastycznej. Długoletnie obserwacje dzieci chorych na ALL, po zakończeniu terapii, umożliwiają sformułowanie kryteriów wyleczalności tej choroby. Za trwałe są uznawane remisje utrzymujące się 5 lat od ukończenia terapii (Radwańska 1992 s. 291). Remisja określana jest jako stan zdrowia w ujęciu klinicznym i hematologicznym. Remisja w ujęciu klinicznym oznacza:

– 1. ustąpienie fizykalnych objawów białaczki,

– 2. poczucie zdrowia fizycznego,

– Remisja w znaczeniu hematologicznym to:

– 1. normalizacja krwi obwodowej i liczby płytek krwi,

– 2. ilość poniżej 5% komórek blastycznych w szpiku przy prawidłowym jego składzie komórkowym.

Postępy w leczeniu spowodowane są bardzo inwazyjną procedurą medyczną opartą na stosowaniu wielu leków cytostatycznych, często w połączeniu z radioterapią. Procedura medyczna składa się z trzech faz:

– 1. indukcja remisji (całkowitą remisję uzyskują dzieci – około 95% w ciągu 3-4 tygodni od rozpoczęcia leczenia):

– 2. leczenie podtrzymujące, które obejmuje leczenie chemiczne według różnych schematów oraz profilaktykę białaczki ośrodkowego układu nerwowego: profilaktyka zmniejsza częstość nawrotów mózgowych z 50% do około 10%: celem leczenia profilaktycznego jest wykluczenie nawrotu choroby wywołanego przez blasty znajdujące się w płynie mózgowo-rdzeniowym:

– 3. leczenie nawrotu, które dotyczy około 20% dzieci: jako metodę leczenia po drugim nawrocie w ALL stosuje się przeszczep szpiku albo poprzez autotransplantację (zdrowy szpik chorego pobrany w trakcie remisji), albo poprzez allotransplantację, gdzie najczęściej zgodnym antygenowo dawcą jest rodzeństwo (por. Sułek 1991 s. 51 i nn.: Pichler, Richter 1995 s. 69 i n.: Cantin 1988 s. 139 i nn.: Pasąuier 1988 s. 121 i nn.).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.