Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

WIELOŚĆ W PSYCHOLOGII SPOŁECZNEJ CZ. III

Najprostszy i najłatwiejszy przykład będziemy mieli wtedy, gdy wypadnie porównywać dwa zespoły ze względu na cechę, która jest wymierzalna i jest ponadto w obu porównywanych zbiorach rozsiana w prawidłowy, „normalny” sposób. Tak będzie na przykład, gdy zechcemy porównywać kobiety i mężczyzn jakichś dużych zespołów pod względem wzrostu. Wtedy bowiem wzrost w obu tych grupach okaże zazwyczaj prawidłowe rozsianie w ten sposób, iż wahać się będzie tu i tam około pewnej centralnej wartości, przy czym odchylenia od niej będą tym mniej liczne, im są większe. Porównanie obu grup sprowadza się w tym wypadku do porównania ich centralnej wartości z ewentualnym jeszcze uwzględnieniem przeciętnego od niej odchylenia.

Łatwo jednak zorientować się, że nawet w takim wyjątkowo korzystnym wypadku praktyczne przeprowadzenie porównania jest dość uciążliwe, gdyż wymaga właściwie dokonania pomiarów na wszystkich przedstawicielach obu grup celem otrzymania centralnej czy też przeciętnej wartości. Jest to realnie możliwe tylko wtedy, gdy liczebność obu grup nie jest zbyt duża. Mogę w powyższy sposób porównywać chłopców i dziewczęta tej samej klasy czy tej samej szkoły, ale nie ogół dziewcząt i ogół chłopców w danym narodzie czy państwie. Trudno tu wszystkie jednostki rzeczywiście objąć pomiarem.

Statystyka radzi nam w tym wypadku posłużyć się wybraniem próbek tych zbiorowości. Próbki nie stanowi tutaj jeden osobnik, lecz pewna ich niezbyt duża ilość dobrana jednak w ten sposób, ażeby w niej znalazł odzwierciedlenie rozsiew danej cechy charakteryzujący całą grupę: dajmy na to, gdy idzie o wzrost mężczyzn czy kobiet, powinni znaleźć się w próbce przedstawiciele różnych wielkości zawartych w grupie i to w częstości proporcjonalnej do ich częstości grupowej. Dobór takiej próbki nie jest więc łatwy i jej adekwatność jako reprezentanta grupy nie będzie nigdy idealna. Stąd nieuchronne nieścisłości i pomyłki. Mimo to jednak metoda pobierania próbek daje nam pewne prawdopodobieństwo zbliżenia się do prawdy. Nie może być oczywiście naszym zadaniem rozwinięcie matematycznych podstaw statystyki ł. Zadaniem naszym jest jedynie zwrócenie uwagi na doniosłość zagadnienia, które nie powinno być obce psychologowi społecznemu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.