Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

WARUNKI I WYZNACZNIKI ROZWOJU CZ. II

Determinizm w ujęciu materializmu dialektycznego nie sprowadza zatem obiektywnych prawidłowości, jakim podlegają zjawiska, wyłącznie do praw przyczynowych. Przypomnimy tu, iż zasadę determinizmu w odniesieniu do zjawisk psychicznych sformułował wyraźnie S. L. Rubin- s z t e j n (1961,- s. 305), stwierdzając, że „przyczyny zewnętrzne działają poprzez warunki wewnętrzne, te zaś kształtują się pod wpływem oddziaływań zewnętrznych” Oznacza to, że psychika i świadomość człowieka rozwijają się w określonych warunkach jego życia. Warunki życia – to wycinek środowiska przyrodniczego i społecznego, układ realnych stosunków międzyludzkich i przedmiotowych, w które jednostka jest włączona. Warunki te oddziałują na człowieka od zewnątrz, lecz skutki ich oddziaływań zależą od działalności ludzkiej.

W pśychologiii rozwojowej przyjęto nazywać zarówno zewnętrzne, jak i wewnętrzne warunki rozwoju psychicznego czynnikami rozwojowymi. Koncepcja czterech czynników, zaczerpnięta z marksistowskiej teorii rozwoju ontogenetycznego oraz zaakceptowana i twórczo przekształcona przez polskich psychologów, została przedstawiona w poprzednich podrozdziałach. Nasza propozycja zmierza w tym kierunku, aby dzięki zastosowaniu analizy kondycjonalnej i kauzalnej dokonać nowej klasyfikacji czterech czynników na zasadzie oddzielenia warunków, w jakich zachodzi rozwój psychiczny, od wyznaczników tego rozwoju, stanowiących zarazem jego motory i mechanizmy, powiązane siecią przyczyn i skutków ze zmianami rozwojowymi, z efektami rozwoju.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.