Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Uczenie się reguł

Pan Johnson prowadzi lekcję arytmetyki, a ja chodzę po klasie i próbuję pomóc uczniom w rozwiązywaniu zadania. Ze zdumieniem stwierdzam, że nie potrafią oni dokonywać prostych oszacowań liczbowych. Pan Johnson mówi, że większość dzieci „nie umie stosować reguły szacowania, chociaż wiedzą one, że «szacować» znaczy zgadywać” i prosi mnie, żebym przeprowadził lekcję o szacowaniu.

Stawiamy sobie dwa cele dydaktyczne: (1) uczniowie będą umieli sformułować regułę szacowania i (2) uczniowie będą umieli właściwie stosować regułę szacowania przy dzieleniu liczb. Proszę pana Johnsona, by podzielił wszystkie dzieci na dwie grupy w zależności od tego, czy znają one tę regułę czy też nie. Umawiamy się, że we wtorek on się zajmie grupą, która wie już coś o szacowaniu liczb (zorganizuje jej zajęcia z gimnastyki), a ja w tym czasie będę pracował z tymi, którym potrzebny jest dodatkowy instruktaż.

Przygotowując się do lekcji, staram się nie tracić z oczu swego celu: Reguła zostaje pragnę pomóc uczniom w opanowaniu tego, co Gagné (1970, 1974) na- opanowana gdy. żywa „zachowaniem podyktowanym regułą”, a co polega na umiejętności odpowiadania pewną klasą reakcji na pewną klasę bodźców. Chcę, aby moi uczniowie, ilekroć w grę wchodzi abstrakcyjne pojęcie dzielenia, potrafili zareagować oszacowaniem pewnej specyficznej cechy. Ponieważ uczą się właśnie o ułamkach, spróbuję tak zorganizować swoje czynności dydaktyczne, żeby to, czego dowiedzą się o regułach szacowania zostało przeniesione na takie zadania, jak skracanie ułamków właściwych, szukanie wspólnego mianownika i zamiana ułamków niewłaściwych (transfer pozytywny).

Od wpojenia reguł szacowania przydatnych w arytmetyce ważniejsze jest dla mnie to, by uczniowie przyswoili sobie, reguły oceny postępowania ludzi wobec siebie i by były to reguły oparte nie tyle na strachu, ile na wzajemnym zaufaniu i trosce. Tak więc w pracy przyświecać mi będą również cele emocjonalne.

Minął tydzień i możemy zaczynać lekcję o szacowaniu. Zdecydowałem $ię na metodę odkryć. Mam nadzieję, że odkrycia moich uczniów przybiorą mniej więcej taką formę: „Aha, rozumiem, przy szacowaniu liczb obowiązuje reguła, by nie przeprowadzając obliczeń trafnie odgadnąć, jaka największa liczba grup pewnej wielkości mieści się w pewnej większej liczbie”.

Będą oni też umieli wykazać, że potrafią tę regułę zastosować. W następnym fragmencie zadamy uczniom wiele pytań. Istnieją dowody na to, że zadawanie pytań (1) przed podaniem materiału, (2) w trakcie podawania materiału i (3) po jego przedstawieniu ułatwia uczenie się 209 (Buli, 1973). Sądzi się, że pytania kierują uwagę ucznia na najistotniejsze elementy procesu uczenia się, pomagają mu „myśleć o tym”, czego się uczy, podtrzymują jego zainteresowanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.