Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Uczenie się labiryntu czasowego

W badaniach, w których stosowano labirynty, poznano jednak również pewne specyficzne właściwości uczenia się człowieka. Tak na przykład dla zwierząt bardzo trudne jest uczenie się labiryntów liniowych i czasowych 2, które człowiek opanowuje łatwo.

W labiryncie liniowym, w którym wszystkie punkty wyboru umieszczone są na jednej linii prostej, mało jest wskaźników umożliwiających zwierzęciu odróżnianie ich, co w konsekwencji utrudnia wyuczenie się drogi i prawidłowe reagowanie, zapewniające dojście do celu najkrótszą drogą. Człowiek pomaga sobie przez operowanie liczbą i słowami. Wystarczy sformułowanie zasady – na przykład, „dwa razy w lewo, dwa razy w prawo” i konsekwentne jej stosowanie. Umiejętność stosowania w praktyce tego bardzo pożytecznego sposobu stanowi specyfikę działania człowieka.

Podobnie przedstawia się uczenie się labiryntu czasowego, w którym jest tylko jeden punkt wyboru i badany powraca doń wielokrotnie. Opanowanie prostego zadania „dwa razy w lewo, dwa razy w prawo”, łatwe dla zwierzęcia w labiryncie przestrzennym nieliniowym, okazuje się w labiryncie czasowym bardzo trudne (Hunter, 1920, 1928: Gellermann, 1931: Karn i Patton, 1939). Człowiekowi pomaga w tej sytuacji, podobnie jak w przypadku uczenia się labiryntu liniowego, system słowny.

Porównując wyniki uzyskiwane w uczeniu się labiryntu przez człowieka i zwierzę, musimy zwrócić uwagę na jeszcze jedną okoliczność sprawiającą, że mimo starannego nawet ujednolicenia warunków badania, sytuacja eksperymentalna nie jest jednakowo trudna dla ludzi i zwierząt. Człowiek zdaje sobie zazwyczaj sprawę z tego, że przechodząc labirynt zmierza do określonego celu, wie że w kolejnych próbach ma do czynienia z tym samym labiryntem i że powinien się go nauczyć. Orientuje się, że część uliczek jest ślepych i że nie należy do nich wchodzić. Należy przypuszczać, że ta okoliczność wpływa na rezultaty uczenia się. Różne względy decydują więc o przewadze człowieka w uczeniu się labiryntu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.