Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Typ przywódcy

Po tych uwagach dotyczących typów przywódców wrócimy jeszcze na chwilę do mechanizmu psychologicznego będącego osnową obchodzącego nas tutaj stosunku. Wobec uwag poprzednio wypowiedzianych i wobec faktu istnienia różnych typów przywódców przyjąć musimy, że mechanizm ten nie jest zawsze ten sam. Niektórzy widzą główną trudność w wytłumaczeniu tej zadziwiającej niekiedy dobrowolnej uległości zwolenników w stosunku do swego przywódcy. Jak często gotowi są oni zrobić wszystko na jedno jego skinienie, narażając przy tym nawet własną osobę. Jedno z tłumaczeń brzmi, iż w grę wchodzi tu pewnego rodzaju mniej lub więcej uświadomiona miłość zwolenników do ich wodza. Jest to miłość, która ma niekiedy charakter bałwochwalczy. Nie zdając sobie z tego jasno sprawy zwolennicy przenoszą na swego przywódcę stosunek, który ich łączył jako dzieci z rodzicami, a specjalnie z ojcem. Przywódca staje się dla nich „obrazem” (imago) ojca. Inaczej mówiąc dokonuje się nieświadoma identyfikacja przywódcy z ojcem, a stosunek zwolenników do przywódcy staje się jak gdyby powtórzeniem, wznowieniem stosunku dzieci do rodziców. Inny sposób wytłumaczenia jest ten, że przywódca jest w pewien sposób utożsamiany z całą grupą. Jest on jak gdyby jej kwintesencją, ucieleśnionym ideałem. Toteż posłuszeństwo w stosunku do niego ma charakter lojalności wobec grupy samej.

Rozpatrywany od strony przywódcy ów czarodziejski jego wpływ na zwolenników tłumaczony bywa stosowanymi przez niego niezwykłymi sposobami. Mówiliśmy poprzednio o namawianiu, przekonywaniu, perswazji jako sposobach oddziywania przywódcy na grupę. Otóż niektórym autorom mechanizmy owe wydają się za słabe, by przy ich pomocy wytłumaczyć wpływ tak wielki. A więc twierdzą, że przywódca sugeruje swoich zwoleników tak jak hipnotyzer osoby uśpione, działając niejako poza ich wolą, że wchodzi tu w grę mimowolne naśladownictwo zmuszające do kopiowania wzoru, którym dla zwolenników staje się przywódca. Podkreśla się, że nie działa on na rozum, tylko na uczucia. Odnosi się to zwłaszcza do przywódców w tłumie, o czym później jeszcze będzie mowa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.