Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Trudności metodologiczne przy badaniach nad starzeniem się

Jedną z najbardziej charakterystycznych oznak, iż określony typ pracy stwarza trudności starszym robotnikom, jest spadek liczby starszych ludzi zatrudnionych na tych stanowiskach. Praca w przemyśle jest jednak tak zróżnicowana, że liczby robotników pracujących w dokładnie tych samych warunkach są bardzo niewielkie. Trudno jest wówczas wyprowadzać pewne wnioski dotyczące wpływu starzenia się na zatrudnienie, wydajność pracy lub przystosowanie zawodowe. Nie można również łączyć przy badaniach typów prac, które wydają się być jednakowe, ponieważ nawet drobne różnice mogą decydować o ewentualnych trudnościach, na jakie napotykają starsi pracownicy. Podej- mowane ostatnio starania, aby nakłonić pracodawców i inne władze do prowadzenia lepszych statystyk, mogą znacznie ułatwić rozumienie wpływu wieku tak na przystosowanie zawodowe, jak i na inne typy przystosowania. Można będzie zapewne wyjaśnić przyczyny częstych zmian na niektórych stanowiskach pracy, powody wielu wypadków i niskiej wydajności, co pozwoli na zastosowanie właściwych środków zaradczych. Można będzie również badać nawyki i izolację społeczną niektórych osób oraz wykrywać wczesne oznaki chorób, a także śledzić tok życia poszczególnych ludzi w ciągu całego okresu ich pracy zawodowej. Badania podłużne, oparte na danych dotyczących całego okresu pracy zawodowej, wykazały że w pewnych warunkach absencje starszych robotników są częstsze i trwają przez dłuższe okresy czasu, natomiast badania metodą przekrojową zwykle wykazują, że absencje robotników starszych są rzadsze, ale trwają dłużej (32). Instytucje zajmujące się badaniem rynku pracy mogłyby dostarczyć wartościowych danych o zależnych od wieku różnicach w postawach społecznych, zainteresowaniach i reakcjach ludzi poszukujących pracy.

W praktyce badacze nie doceniają na ogół wielu wymagań metodologicznych, chyba że konkretne wymaganie poparte zostanie ważkimi argumentami, jednakże argumenty te wysuwane bywają dopiero wówczas, gdy inny pracownik naukowy podejmie krytykę uzyskanych przez nich wyników.

W badaniach nad procesem starzenia się trudności metodologiczne są ogromne. W każdym rozdziale tej książki wskazywano w sposób pośredni lub bezpośredni, jak hamują one postęp nauki. Można je przezwyciężyć tylko przez przeznaczenie na te badania większych środków materialnych i udzielenia badaczom większej, wszechstronnej pomocy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.