Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Tradycje filozoficzne u podstaw „psychologii życia”

Ludzkie dążenia i ich motywy, lęk i, odwaga w życiu człowieka, źródła uznania i powody niechęci, sposoby skutecznego działania w trudnych sytuacjach, cechy Stanowiące o czyjejś indywidualności to przykłady „spraw życia codziennego i właściwości natury ludzkiej”, jakie od dawien dawna budzą zainteresowanie człowieka. Według rozpowszechnionego mniemania są to zarazem zagadnienia, którymi zajmuje się psychologia. Śledząc jednak dzieje psychologii różnie wypadnie odpowiedzieć na pytanie o miejsce problematyki psychologicznej życia codziennego pośród zagadnień podejmowanych przez psychologów.

Tradycje psychologii życia codziennego sięgają początków psychologii filozoficznej, natomiast ścisłe badania nad osobowością ludzką i zachowaniem człowieka posiadają krótką historię: obejmuje ona okres ostatnich kilku dziesiątków lat.

Wątek psychologiczny występuje wyraźnie w dziełach filozofów starożytnych. Dialogi Platona zawierają uwagi o poznaniu rozumowym i zmysłowym, jak i również rozważania, oparte na doświadczeniu życiowym, o odwadze, szczęściu i cierpieniu. Platon też wyróżnił trzy odrębne władze duszy, stwarzając podstawy po- . działu procesów psychicznych na myślenie, emocje i dążenia.

Arystoteles rozszerzył zakres kwestii psychologicznych rozpatrywanych przez filozofię i w usystematyzowanej postaci pozostawił naukę o wrażeniach, spostrzeżeniach, pamięci, o prawach kojarzenia, a również o uczuciach, pragnieniach i woli. Wiedzę tę odnajdujemy w osobnych pismach Arystotelesa, a zwłaszcza w obszernym dziele „O duszy” (Peri psyches). Do nazwy tej nawiązano w XVI wieku używając po raz pierwszy słowa „psychologia”.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.