Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Teza o możliwości kierowania rozwojem

Proces wychowania jest procesem społecznym, historycznie uwarunkowanym, zmieniającym swe oblicze ideologiczne i polityczne w zależności od ustroju społecznego, w którym się rozwija i któremu służy: zmienia się również treść nauczania i wychowania, a wraz z nimi – wpływ wychowania na rozwój psychiczny dziecka.

Teza o możliwości kierowania rozwojem, od dawna już powszechnie uznana w psychologii radzieckiej, znajduje coraz mocniejsze poparcie w wynikach konkretnych badań eksperymentalnych, które mają na celu bliższe poznanie mechanizmów i prawidłowości wychowawczego oddziaływania na rozwój oraz wzajemnej interakcji rozwoju i wychowania”. Krytykując dotychczasowy układ programów, ich treść i poziom oraz ich założenia psychologiczne, szuka się zupełnie nowych dróg oddziaływania na dziecko i przekazywania mu wiedzy i dorobku kulturalnego ludzkości w sposób bardziej dostosowany zarówno do współczesnego stanu nauki, jak i do nie docenianych wciąż jeszcze możliwości rozwojowych dziecka.

O tych radzieckich eksperymentach psychopedagogicznych pisaliśmy w rozdz. II, C, przedstawiając różnorodne poglądy i poczynania w sprawie „nauczania rozwijającego” takich czołowych badaczy, jak D. B. E1 k o – nin i W. W. Dawydow, P. J. Galpierin, N. A. Mienczin- ska, jak również toczące się między nimi, a także z przedstawicielami innych szkół psychologicznych w Europie i Ameryce, dyskusje na temat prawidłowości przebiegu procesów myślowych oraz możliwości i granic ich zmieniania przez zmianę treści i metod nauczania . Tam też podaliśmy bibliografię ich ważniejszych prac oraz polskich artykułów na ten temat. Powtórzymy więc tylko nasz ogólny wniosek, że te konkretne, szeroko zakrojone badania eksperymentalne, obejmujące liczne klasy i szkoły i zmieniające gruntownie układ treści programowych i systemy nauczania, prowadzą do rzeczywistych osiągnięć49 i ukazują szerokie perspektywy wpływania na rozwój dziecka przez uruchamianie niedostatecznie w tradycyjnym nauczaniu wykorzystywanych jego możliwości umysłowych.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.