Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Termin „psychologia humanistyczna”

Wreszcie chciałbym ustosunkować się do terminu „psychologia humanistyczna”. Chociaż jest on już dość powszechnie używany (przyjął się również w naszym kraju, gdzie mówi się także o psychiatrii humanistycznej i socjologii humanistycznej), to jednak uważam go za niewłaściwy i pretensjonalny. Każdy kierunek psychologiczny – behawioryzm, psychoanaliza i psychologia poznawcza – którego celem jest zrozumienie ludzkiego zachowania, posiada wartość humanistyczną: dotyczy człowieka i jemu służy. Wprowadzanie więc nazwy „psychologia humanistyczna” zaciemnia obraz sugerując, że inne koncepcje człowieka są niehumanistyczne albo – nie w pełni humanistyczne. Trudno byłoby się z tym zgodzić. Osobiste doświadczenie uczy mnie, że zbyt częste używanie wzniosłych słów jest zawsze podejrzane. Byłbym zadowolony, gdyby termin „psychologia humanistyczna” zniknął z prac naukowych. Wiem jednak, iż jest to praktycznie niemożliwe.

Uwagi krytyczne, które przedstawiłem powyżej, nie mogą przesłonić pewnych osiągnięć tego kierunku naukowego. Psychologowie humanistyczni odkryli nowe obszary badawcze, sformułowali oryginalne pytania, które dotychczas były pomijane, pokazali „sprawy ludzkie” nie dostrzegane przez uczonych. Chciałbym podać przykłady takich nowych problemów. W przeszłości psychologowie bardzo intensywnie zajmowali się mechanizmami obronnymi „ja”: próbowali odpowiedzieć na pytania, jak człowiek ucieka przed nieprzyjemnymi przeżyciami, jak walczy z kompleksami. Rogers czy Maslow udowodnili, że nie tyle ważne jest badanie mechanizmów obronnych, ile badanie mechanizmów harmonijnego rozwoju i ekspansji własnego „ja”. Rozwój pełni istotniejszą rolę w życiu jednostki niż obrona przed przeciwnościami losu. Dotychczas psychologowie więcej czasu poświęcali emocjom negatywnym, takim jak lęk, gniew, zagrożenie. Tymczasem zwolennicy omawianego kierunku podkreślają znaczenie emocji pozytywnych, takich jak radość, nadzieja czy „szczytowe doznania”. Słowem psychologowie humanistyczni sformułowali wiele pytań dotyczących silnych stron człowieka. Pytania te coraz częściej interesują psychologów poznawczych i psychoanalityków.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.