Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

TEORIA OSOBOWOŚCI A INNE TEORIE PSYCHOLOGICZNE

Nasze dotychczasowe rozważania doprowadziły do wniosku, iż teoria osobowości powinna składać się ze zbioru założeń dotyczących zachowania człowieka oraz z zasad wiążących te założenia i definicje, tak by można je było odnosić do empirycznych, czyli obserwowalnych zjawisk. W tym miejscu można by zadać pytanie: czy definicja ta odróżnia teorię osobowości od innych teorii psychologicznych? Aby odpowiedzieć na to pytanie, należy zacząć od wyróżnienia dwóch typów teorii psychologicznych. Niektóre teorie psychologiczne zajmują się wszelkimi zachowaniami, które mają istotne znaczenie dla przystosowania się organizmu człowieka. Inne teorie ograniczają się do zachowań przejawiających się w pewnych dokładnie określonych warunkach. Przedmiotem zainteresowań tych teorii są tylko niektóre wydzielone aspekty zachowania człowieka. Teorię, która próbuje zajmować się wszelkimi mającymi istotne znaczenie zjawiskami z dziedziny zachowań człowieka, można określić jako ogólną teorię zachowania, natomiast teorie, które koncentrują się jedynie na pewnej klasie zachowań, określane są jako teorie jednej dziedziny.

Teorie osobowości należą oczywiście do pierwszej kategorii: są one ogólnymi teoriami zachowania. To odróżnia je od większości innych teorii psychologicznych. Teorie spostrzegania, słyszenia, pamięci, uczenia się motorycznego, rozróżniania bodźców i wiele innych specyficznych teorii w psychologii są teoriami jednej dziedziny i różnią się od teorii osobowości swym zakresem czy pojemnością. Teorie te nie aspirują do tego, by być ogólnymi teoriami zachowania i zadowalają się tworzeniem pojęć i poglądów niezbędnych do opisywania i przewidywania ograniczonego zakresu zachowań. Teorie osobowości natomiast zajmują się najróżniejszymi zjawiskami, jeśli tylko mają one dla jednostki widoczne znaczenie funkcjonalne.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.