Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Symbolizacja według myśli Junga

Według Junga symbole pełnią dwie zasadnicze funkcje. Po pierwsze, wyrażają dążenie do zaspokojenia zablokowanych impulsów popędowych: po drugie, wyrażają treści archetypowe. Taniec jako dziedzina sztuki stanowi przykład symbolicznego zaspokajania stłumionego popędu seksualnego. Jednakże symboliczne wyrażenie aktywności popędowej nigdy nie jest w pełni satysfakcjonujące, ponieważ rzeczywisty obiekt, który mógłby zaspokoić popęd, nie może być osiągnięty. Tym samym energia libido nie może być w pełni rozładowana poprzez symbolizację. Taniec nie jest w stanie zastąpić bezpośredniej ekspresji seksualnej, stąd też stale trwa poszukiwanie bardziej adekwatnej symbolizacji nie zaspokojonych popędów. Jung sądzi, iż odkrywanie symboli, które rozładowują więcej energii libidalnej i lepiej redukują napięcie, umożliwia rozwój cywilizacji i osiąganie coraz wyższego poziomu kultury.

Z drugiej strony symbol blokuje możliwość bezpośredniego rozładowania impulsu, ponieważ energia, znajdując ujście w symbolizacji, nie może być wykorzystana do bezpośredniej aktywności popędowej. Jeśli ktoś tańczy, to nie wyładowuje bezpośrednio swej energii seksualnej. Z tego punktu widzenia symbołizacja polega na tym samym co sublimacja, w obu wypadkach mamy do czynienia z przemieszczeniem energii libido.

W psychologii Junga bardzo istotne znaczenie ma symboliczna reprezentacja przyszłego kierunku rozwoju osobowości, szczególnie zaś dążenie do całości i jedności. Koncepcja ta stanowi oryginalny przyczynek do teorii symboli. Jung stale powracał do rozważań nad symbolizmem, a jego najważniejsze książki poświęcone są temu tematowi. Istota jungowskiej teorii symboli zawiera się w poniższym cytacie:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.