Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Sugestia – ciąg dalszy

Poglądy na istotę sugestii, hipnozy i histerii ulegały w ostatnich czasach ciągłej ewolucji, ciągłym uzupełnieniom i zmianom. W okresie, w którym psychologowie usiłowali ułożyć testy mierzące różne dyspozycje, stworzono także osobne skale do mierzenia sugestywności, czyli podatności na sugestię. Skale te jednak znajdowały małe zastosowanie w praktyce, jakkolwiek niejednokrotnie podnoszono dezyderat, by podatność na sugestię była możliwie jak najdokładniej ustalona w wypadkach małych dzieci stających przed sądem w roli świadków. Dalsze badania nad sugestywnością kazały podać w wątpliwość samo istnienie jakiegoś jednoznacznego typu człowieka skłonnego do ulegania sur gestii. Wykazano, że osoby podatne na pewne formy sugestii mogą być równocześnie niepodatne na formy inne. Czyli wynikałoby stąd, iż nie możemy mówić o ludziach sugestywnych ,,w ogóle” 1.

Co się tyczy hipnozy, wspomnieć wypadnie ze współczesnych teorii pogląd I. P. Pawłowa, który hipnozę wyjaśnia procesami hamowania w ośrodkach korowych2. W sferach psychoanalitycznych cieszy się popularnością swoisty pogląd S. Freuda na istotę hipnozy3.

Zjawiska sugestii i hipnozy są dla psychologii społecznej ważne między innymi z tego względu, iż niektórzy badacze tego terenu usiłowali tłumaczyć psychologię tłumu przez powoływanie się na te właśnie mechanizmy. Tak mianowicie LeBon twierdził, iż ludzie znajdujący się w tłumie wpadają w rodzaj transu hipnotycznego, który zmienia gruntownie ich psychikę, czyniąc ich podatnymi na sugestię, której nie ulegliby w stanie odosobnienia, Do sprawy tej wrócimy później, gdy zajmiemy się obszerniej zagadnieniem tłumu.

Ze względu na ową rzekomą patologiczność sugestii wysuwane były wątpliwości, czy sugestia może znaleźć zastosowanie w normalnym wychowaniu (nie leczniczym). Są Zwolennicy i przeciwnicy takiego użytku. Nie będziemy jednak wchodzić bliżej w tę sprawę, która należy raczej do psychologii wychowawczej 4. Nadmienimy tylko, że M. Kreutz uważa zdolność do wywierania sugestii za normalną, pożyteczną i właściwie nieodzowną cechę dobrego nauczyciela-wychowawcy 5.

Wspomnimy jeszcze, iż sugestywności przeciwstawiana -bywa – jako kontrastowa właściwość pewnych ludzi – opozycyjność, nazywana często także negatywizmem. Niektórzy polscy badacze (S. Studencki) skłonni byli na podstawie badań eksperymentalnych uważać opozycyjność za właściwość konstytucjonalną pewnych ras (np. rasy dynarskiej)6. Ten bardzo naiwny pogląd dzisiaj nie znajduje obrońców.

Freud widzi pokrewieństwo między stanem hipnotycznym a stanem „zakochania się”. Stosunek hipnotyczny jest „bezgranicznym zakochanym oddaniem się z wyłączeniem zaspokojenia płciowego”. Massenpsychologie und Ich-Anályse. W: Gesammelte Schriften. Bd. VI, Leipzig 1925, Intern. Psychoanal. Verlag, s. 314.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.