Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Studia Skinnera

Studia dyplomowe Skinner odbywał na małej uczelni o profilu filozoficznym, Hamilton College, gdzie specjalizował się w języku angielskim i był zdecydowany zostać pisarzem. Zachęcany różnymi sposobami (między innymi otrzymał list od Roberta Frosta, który pochwalił trzy nowele Skinnera), postanowił pozostać rok lub dwa w domu, przeznaczając cały swój czas na pracę literacką. Okres ten okazał się stosunkowo nieproduktywny i po krótkim pobycie w Greenwich Village i w Europie Skinner zarzucił pisanie, wstąpił na Uniwersytet Harvarda i zajął się psychologią. Aczkolwiek Skinner zrezygnował z kariery zawodowego pisarza, to jednak nie przestał interesować się literaturą, o czym świadczą publikowane później artykuły (Skinner, 1961).

W tym czasie Harvard był środowiskiem nieformalnym, lecz stymulującym dla młodego psychologa. Skinner, jak się zdaje, nie podążał śladami określonego profesora, aczkolwiek miał ważne spotkania z wieloma, z E.G. Boringiem, Carrollem Prattem i Henrym A. Murrayem włącznie. Co najmniej równie ważny jak te kontakty był wpływ jego kolegi ze studiów podyplomowych Freda Kellera oraz wybitnego biologa eksperymentalnego W.J. Croziera. Skinner uzyskał stopień doktora filozofii w 1931 roku, a potem przez pięć lat pracował w laboratorium Croziera, przy czym przez ostatnie trzy lata tego okresu był Młodszym Członkiem Kolegium (Junior Fellow), co w Harvardzie stanowi najbardziej zaszczytne stanowisko dostępne dla młodego naukowca. Crozier był jednym z wielu biologów o rygorystycznym sposobie podejścia, którzy wywarli wpływ na koncepcje Skinnera. Do innych należeli Jacques Loeb, C.S. Sherrington i Iwan Pawłów. Do najważniejszych psychologów w jego intelektualnym rodowodzie zalicza się Johna B. Watsona i E.L. Thorndike’a. Skinner wymienił wielu filozofów nauki, których prace przyczyniły się do przyjęcia przez niego stanowiska behawiorystycznego, wśród nich Bertranda Russella, Ernsta Macha, Henri’ego Poincare, Percy’ego Bridgmana.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.