Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Stereotypy Waltera Lippmanna

Zjawisko schematu poznawczego było zatem dostrzeżone przez różnych badaczy. Do psychologii społecznej wprowadził je Walter Lippmann, autor głośnej teorii stereotypów. Jej wstępny zarys zawiera już pierwsza większa praca Lippmanna („Preface to Politics”, 1913), dzieło 24-letniego pisarza. W rozwiniętej postaci teoria stereotypów została przedstawiona w 9 lat później w „The Public Opinion.” Zdaniem Lippmanna zachodzi niewspółmierność pomiędzy ograniczoną zdolnością poznawczą umysłu ludzkiego a złożoną strukturą świata. Wyobrażenia człowieka o świede nie są jego adekwatnym odbiciem, lecz stanowią pewne fikcje. Człowiek bowiem obserwuje ludzi i zdarzenia poprzez obrazy, jakie sobie uprzednio wytworzył, tj. ukształtował na podstawie fragmentarycznych wiadomości, własnych domysłów i pragnień oraz poglądów i dążeń zbiorowości, która nań oddziaływuje. Zatem obrazy takie, które Lippmann nazywa stereotypami, są jednostronne, cząstkowe i schematyczne, ale wpływają w sposób zasadniczy na spostrzeganie rzeczywistości (por. S. A. Rice, 1926 oraz D. Katz i K. Brały, 1933), a z kolei na reakcje wobec niej, a więc na działanie człowieka. Lippmann porównuje stereotypy do zielonkawej szyby wystawowej, która pozwala widzieć tylko te rzeczy, które zostały wystawione i w takim oświetleniu, jakie nadaje im szyba.

„Życie współczesne jest gorączkowe i różnorodne, a nade wszy- , stko zaś przestrzeń fizyczna oddziela ludzi, którzy są często ze sobą w żywotnym kontakcie, jak np. pracodawca i pracownik, polityk i wyborca. Nie ma ani czasu, ani okazji do bliższego zapoznania się. Zamiast tego chwytamy jakiś rys, który sygnalizuje nam dobrze znany typ i resztę obrazu wypełniamy za pomocą stereotypów, które nosimy w swych głowach. On jest agitatorem. Tyle zauważamy, czy też tyle nam się powiada. Agitator jest to taki a taki rodzaj człowieka, a przeto on (właśnie) jest tego rodzaju człowiekiem. On jest intelektualistą. On jest plutokratą. On jest cudzoziemcem…”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.