Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Stadium genitalne

Kateksje stadiów pregenitalnych mają charakter narcystyczny. Oznacza to, że jednostka uzyskuje gratyfikacje przez manipulowanie swym własnym ciałem i stymulowanie go, a inni ludzie są przedmiotem kateksji jedynie dlatego, że pomagają dostarczyć dziecku dodatkowych form przyjemności cielesnej. W okresie dojrzewania ta miłość do siebie (czyli narcyzm) zostaje w pewnej mierze skierowana w odmienną stronę, dzięki czemu dochodzi do prawdziwych wyborów obiektu. Dorastający chłopiec czy dziewczynka zaczynają kochać innych z motywów altruistycznych, a nie po prostu z powodów samolubnych czy narcystycznych. Zaczynają występować takie zjawiska i procesy, jak pociąg seksualny, socjalizacja, działalność grupowa, planowanie wyboru zawodu oraz przygotowanie do małżeństwa i utrzymywania rodziny. Pod koniec okresu dojrzewania te „uspołecznione”, altruis- tyczne kateksje zostają dość dobrze ustabilizowane w postaci nawykowych przemieszczeń, sublimacji i identyfikacji. Jednostka przekształca się z szukającego przyjemności, narcystycznego niemowlęcia w ukierunkowaną na rzeczywistość, uspołecznioną osobę dorosłą. Nie należy jednak sądzić, że impulsy pregenitalne zostają zastąpione przez genitalne. W rzeczywistości kateksje stadiów oralnego, analnego i fallicznego zostają stopione i zsyntetyzowane z impulsami genitalnymi. Podstawową funkcją biologiczną stadium genitalnego jest reprodukcja: aspekty psychologiczne pomagają osiągnąć ten cel, zapewniając pewien stopień stabilności i bezpieczeństwa.

Chociaż Freud wyróżnił cztery stadia rozwoju osobowości, to jednak nie zakładał on istnienia jakichś ostrych przedziałów czy gwałtownych zmian przy przechodzeniu z jednego stadium do drugiego. W ostatecznej organizacji osobowości reprezentowane są wszystkie cztery stadia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.