Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

SPRAWNOŚĆ I UMIEJĘTNOŚCI STARSZYCH LUDZI CZ. II

Każdą sprawność cechują trzy główne właściwości: jej organizacja jest złożona, nabywanie jej dokonuje się stopniowo, a poszczególne elementy są zintegrowane w czasie (lub seryjne) – (1). Wprawa może dotyczyć prostych czynności, wykonywanych kilkoma szybkimi, precyzyjnymi ruchami palców, może być również złożoną czynnością poznawczą, obejmującą skomplikowane procesy abstrakcyjne. Wiele procesów psychicznych występujących w różnym stopniu składa się na wprawę: doznania i percepcja, rozumowanie i podejmowanie decyzji, pamięć i wyobraźnia, planowanie, rozkład w czasie i koordynacja. W celu biegłego wykonania czynności człowiek musi zwracać uwagę na najważniejsze elementy otoczenia, a także selektywnie spostrzegać ważniejsze jego cechy i tak organizować spostrzeżenia, aby rozumieć znaczenie tego, co obserwuje. Musi porównywać swoje obserwacje i myśli z doświadczeniem z przeszłości i przewidywaniem przyszłości. Czasem musi badać sytuację i przekształcać swoje poglądy, zanim uzyska zadowalające jej rozeznanie i ustali kierunek działania. (Patrz także uwagi o „epizodach zachowania” w rozdziale IV). Procesy te mogą trwać krócej niż ich opis, zwłaszcza przy większej wprawie, np. w kierowaniu samochodem lub przy szyciu. Procesy te mogą przebiegać jednocześnie, chociaż jeden z procesów składowych może chwilowo dominować nad innymi. Na przykład, pilot może skierować swą uwagę na kąt nachylenia samolotu w stosunku do pasa startowego, nie zapominając jednocześnie o szybkości i wysokości, ponieważ nauczył się „podzielności” swego zachowania się. Podobne zjawisko występuje wówczas, gdy prowadzimy samochód w tłoku ulicznym. Jeżeli pewien element sytuacji zbytnio nas zaabsorbuje, zaniedbujemy inne i robimy błędy. Przy wprawnym wykonywaniu czynności uwaga i działanie muszą być elastyczne i jednocześnie obejmować całe zadanie. „Przeskoki” z tym związane często sprawiają trudność ludziom starszym.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.