Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Sposoby stosowania reguł wzmocnienia – kontynuacja

Bez użycia materiałów programowanych i urządzeń autoinstruujących dostarczenie natychmiastowych informacji zwrotnych o wynikach prac pisemnych jest rzeczą trudną. W rozdziale 8. przekonaliśmy się jednak, że dzięki konstruowaniu dostępnych dla uczniów odpowiedzi i modeli możemy osiągnąć tę sytuację przynajmniej w pewnym przybliżeniu. Niekiedy sądzimy, że nauczyciele powinni poprawiać wszystkie prace pisemne. Przekonanie to jest niefortunne z kilku powodów. Po pierwsze, jeśli uczeń nie jest obecny przy poprawianiu jego pracy i jeśli poprawianie to odbywa się długo po jej napisaniu, sprzężenie zwrotne może się okazać zbytnio spóźnione w stosunku do czasu optymalnego ze względu na wzmocnienie. Po drugie, po to, by na wyższych poziomach organizowania i charakteryzowania mogły się pojawić zachowania emocjonalne, należy unikać sytuacji, w której pozwala się uczniowi zawsze liczyć na wzmacniające i korygujące informacje zwrotne ze strony nauczyciela. Zasadę praktyczną dotyczącą strategii dostarczania informacji zwrotnych o wynikach prac pisemnych można sformułować w sposób następujący: „Zachęcaj uczniów, gdy tylko jest to możliwe, by sami poprawiali swe prace”. Reguła ta może i powinna być stosowana na wszystkich poziomach nauczania szkolnego. W praktyce oznacza to, że zamiast tego, by prace pisemne, łącznie z klasówkami, sprawdzał nauczyciel lub by uczniowie sprawdzali je sobie nawzajem, dzieci powinny sprawdzać swe prace same. W ten spospb moąą sukcesywnie śledzić czynione przez siebie postępy, a nie zdawać się na ocenę wystawianą po zakończeniu- przerabiania ,cało- ści materiału. Oznacza to zachęcanie ich do rzetelnego i bezpośredniego podejścia do nauki i do tego, by jako uczący się nie czuli lęku. Nie obawiaj się, że Twoi uczniowie będą oszukiwać, jeśli udostępnisz im odpowiedzi. Będą oszukiwać wyłącznie wówczas, gdy sposób nauczania jest niewłaściwy lub gdy boją się pomyłki. Fakt oszukiwania przez ucznia powineneś potraktować jako zachowanie będące sygnałem, iż należy w stosunku do niego usprawnić nauczanie. „Udzielanie prawidłowych odpowiedzi” jest być może dla niego czymś ważniejszym niż sama wiedza, rozumienie czy odczuwanie.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.