Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Siła układu nerwowego a wrażliwość zmysłowa

Hipoteza Tiepłowa o odwrotnej zależności między silą a wrażliwością (reaktywnością) układu nerwowego została eksperymentalnie zweryfikowana przez W. D. Niebylicyna, którego badania (podejmowane potem przez innych autorów) stworzyły podstawę do rozszerzenia klasycznego pojęcia siły. Cecha ta, rozumiana przez Pawłowa jako wydolność komórek nerwowych (górny próg reagowania), uzyskała dzięki tym badaniom drugi biegun – reaktywność układu nerwowego. Fakt, że między obu tymi biegunami zachodzi w przybliżeniu zależność odwrotna, przyczynił się do wprowadzenia wielu nowych, specyficznych dla człowieka metod określania siły procesów nerwowych. Metody te, w przeróżnych swych odmianach nastawione są na pomiar dolnego progu reagowania, tj. progu wrażliwości.

Dzięki opracowaniu efektywnych i wiarygodnych metod określania siły układu nerwowego2 można było podjąć różnorodne badania dotyczące istoty i przejawiania się tego ważnego parametru czynności nerwowej. W pracach eksperymentalnych przeprowadzonych w laboratorium B. M. Tiepłowa wykazano istnienie zespołu różnorodnych właściwości czynności nerwowej, grupujących się dookoła parametru siły i stanowiących w całości syndrom przejawów tej właściwości układu nerwowego.

Kompleksowość przejawów stanowi niezbędną, formalną oznakę właściwości układu nerwowego, rozumianą jako stały parametr jego organizacji. „Nie sposób wyobrazić sobie jakiejś podstawowej właściwości układu nerwowego, która charakteryzowałaby się tylko jednym przejawem. Będzie to cząstkowa właściwość układu nerwowego, ale bynajmniej nie podstawowa jego cecha” (Tiepłow, 1963, s. 8). Gdy chodzi o siłę układu nerwowego, to zespół jej przejawów i zależności między nimi wydaje się obecnie nie budzić wątpliwości. Jednym z najbardziej istotnych atrybutów siły jest jej nierozerwalny wewnętrzny związek z progami wrażliwości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.