Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

RZĄDOWA POILITYKA LUDNOŚCIOWEJ

Chociaż teorię przełomu demograficznego usiłuje się zastosować do współczesnych państw rozwijających się, istnieje zgoda co do tego, że skład populacji i warunki ekonomiczne tych krajów różnią się od tych, jakie były w osiemnasto- i dziewiętnastowiecznej Europie. Krótko mówiąc, nie jest pewne, czy zmiany ludnościowe w tych krajach będą przebiegać zgodnie z tym samym modelem rozwoju ekonomicznego i dynamiki populacji.

Powszechnym zjawiskiem jest bezpośrednia kontrola przyrostu ludności za pomocą rządowej polityki ludnościowej. Stosuje się cztery główne strategie. Wiele krajów rozwijających się przyjęło jakiś rodzaj polityki ludnościowej, organizując kampanie edukacyjne, rozprowadzając środki antykoncepcyjne lub stosując przymus. Rozwój ekonomiczny nie tylko przyczynił się do wzrostu produkcji, ale spowodował także zmiany społeczne i kulturowe, które doprowadziły do spadku liczby urodzeń. Problem niedostatecznego zaopatrzenia w żywność został rozwiązany przez zwiększenie produkcji i udoskonalenie dystrybucji (zielona rewolucja). Niektóre społeczeństwa przemysłowe, w których jest zbyt niski przyrost naturalny, zaczęły prowadzić politykę pronatalistyczną, m.in. przez system subwencji i stwarzanie atmosfery społecznej aprobaty rodzin wielodzietnych.

Stany Zjednoczone mają niski przyrost naturalny z powodu malej liczby urodzeń i zgonów, co jest charakterystyczne dla społeczeństw wysoko uprzemysłowionych. Wyż demograficzny po II wojnie światowej był jedynie wyjątkiem. Przeciętne trwanie życia jest w Stanach Zjednoczonych bardzo długie, choć dłuższe dla kobiet i białych niż dla mężczyzn i czarnych. Na skutek małej liczby urodzeń i zgonów ludzie starzy stanowią coraz większą część ludności. Początkowa duża imigracja zmiejszyła się po uchwaleniu restrykcyjnego prawa imigracyjnego w latach dwudziestych i ponownie nasiliła się w ostatnim ćwierćwieczu naszego stulecia. Długotrwały spadek liczby urodzeń jest skutkiem warunków ekonomicznych i oczekiwań, że będą one jeszcze lepsze w przyszłości. Do spadku liczby urodzeń przyczyniły się również nowe wartości i styl życia propagowany przez ruch feministyczny, a także udoskonalenie środków antykoncepcyjnych oraz legalizacja aborcji. Wydaje się, że tendencje te – mała liczba urodzeń i starzenie się społeczeństwa amerykańskiego – utrzymają się też w przyszłości.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.