Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Rozwój pamięci i uczenia się w wieku szkolnym

Procesy zapamiętywania.! reprodukowania materiału przechodzą w młodszym wieku szkolnym znaczną ewolucję w powiązaniu zarówno z przeobrażeniami w motywacji do uczenia się, jak i w związku z rozwojem szeregu istotnych funkcji sfery intelektualnej i osobowości dziecka.

Ewolucja ta w procesach zapamiętywania łączy się przede wszystkim z rozwojem uwagi dowolnej. W sposób trwały dziecko zapamiętuje to, na co skierowana jest jego uwaga. Dlatego organizowanie i aktywizowanie uwagi ucznia w toku nauki jest jednym z głównych czynników rozwoju pamięci i skutecznego przyswajania wiedzy szkolnej i życiowej.

Ponadto rozwój pamięci przebiega w związku z rozwojem myślenia dziecięcego. Przy czym dokonujący się w tym okresie rozwój myślenia logicznego Warunkuje rozwój pamięci logicznej, która wpływa z kolei na rozwój myślenia<5. Zapamiętywanie, przechowywanie i reprodukowanie materiału z pełnym jego rozumieniem jest jednym z zasadniczych warunków właściwego i skutecznego uczenia się.

W związku z początkiem systematycznego nauczania i w procesie tego nauczania dokonuje się u dzieci w młodszym wieku szkolnym wzmożony rozwój pamięci i jakościowa jej przemiana. Od tych przeobrażeń w procesach pamięci, prowadzących do szybszego zapamiętywania różnorodnego materiału, trwalszego jego przechowywania oraz łatwiejszego, dowolnego reprodukowania, zależy w dużym stopniu skuteczność uczenia się szkolnego dzieci.

Pamięć dziecka przedszkolnego cechuje duża zależność od warunków, w jakich odbywa się zapamiętywanie. Dziecko nie umie też kierować procesem zapamiętywania, trudno przychodzi mu wytworzenie nastawienia na to, aby zapamiętać i przechować w pamięci to, co podlegało zapamiętaniu. Lepiej’ pamięta materiał obrazowy i konkretny niż słowno-logiczny, choć pamięć słowna w drugiej fazie okresu przedszkolnego wyraźnie się rozwija, zwłaszcza u dzieci poddanych celowemu oddziaływaniu wychowawczemu. Wzrasta też pojemność pamięci. Jednakże pod względem ilości materiału, jaki dziecko zdolne jest opanować i odtworzyć na żądanie, wiek szkolny przyniesie duże zmiany. Dzieci przedszkolne z 15 eksponowanych słów zapamiętują średnio 3 do 5, a uczniowie kl. I szkoły podstawowej – 6 do 8 słów (Bożowicz i in., 1950, s. 81).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.