Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

ROZWÓJ MYŚLENIA

Pojęciowe myślenie dziecka w zaczątkowej swej postaci kształtuje się już w okresie poniemowlęcym, chociaż jest jeszcze wtedy całkowicie wplecione w proces spostrzegania i działania przedmiotowego. Rozwój znajomości słów i odpowiadających im pojęć możliwy jest jedynie na podstawie konkretnych doświadczeń dziecka, jego doskonalących się spostrzeżeń i coraz bardziej złożonych działań. Z drugiej jednak strony już w okresie poniemowlęcym słowa i odpowiadające im pojęcia zaczynają ukierunkowywać zarówno wykonywane przez dziecko czynności, jak i jego spostrzeżenia.

Rozwój myślenia dziecka w wieku poniemowlęcym jest ściśle połączony z rozwojem jego mowy. Dzięki licznym związkom czasowym, powstającym między jakąś nazwą a różnymi przedmiotami oznaczanymi za pomocą tej nazwy dziecko zaczyna tworzyć pierwsze pojęciowe uogólnienia. Początkowo pojęcia opierają się wyłącznie na zewnętrznym podobieństwie przedmiotów do siebie. Na podstawie tych uogólnień dziecko pod koniec 2 r.ż. potrafi nazwać przedmiot widziany po raz pierwszy tylko dlatego, że jest on podobny do przedmiotów już uprzednio oglądanych. W skromnym bardzo zakresie dziecko uczy się już wyodrębniać w wyglądzie zewnętrznym przedmiotów cechy istotne, a pomijać cechy nieistotne. Tylko dzięki tej umiejętności potrafi ono np. uznać widziany po raz pierwszy mały okrągły stolik za stół, chociaż dotąd stykało się ze stołami o innych kształtach i wielkościach.

Często podkreśla się, że pierwsze słowa dziecka są nierozerwalnie związane z jego spostrzeżeniami wzrokowymi i jakby nadbudowują się nad nimi. Na początku słowa wiążą się z przedmiotem, a właściwie ze wzrokowym jego obrazem, następnie – z wyobrażeniami o przedmiocie. Wyobrażenie zawiera już w sobie pewną formę uogólnienia licznych spostrzeżeń na temat określonego konkretnego przedmiotu. Pierwsze pojęcia dziecka – to odzwierciedlenie danych w spostrzeżeniu pojedynczych przedmiotów oraz działań. Owe pojęcia mają charakter pojęć – wyobrażeń. Słowa w tym okresie odzwierciedlają nie tylko istotne cechy przedmiotów, ale także ich cechy przypadkowe.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.