Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Co rozumiemy poprzez uczenie się – ciąg dalszy

O pamięci mówi się jednak również w innym znaczeniu. Niektórzy jako pamięć skłonni są uznawać tylko te procesy, które prowadzą do rozpoznawania i reprodukcji, natomiast w innych przypadkach modyfikacji i zachowań powstałych w następstwie indywidualnego doświadczenia mówią o uczeniu się (Drever, 1958). Uczenie się traktowane jest zazwyczaj wtedy jako pojęcie nadrzędne w stosunku do pamięci. W obrębie uczenia się pewna kategoria zjawisk może być rozpatrywana wówczas jako pamięć. Mówi się o niej, gdy mamy do czynienia z wyraźnym zapamiętywaniem, przechowywaniem i przypominaniem jakiegoś materiału, podczas gdy zmiany w zachowaniu, jakie obserwujemy na przykład w badaniach z użyciem labiryntu i w przypadku warunkowania, nie są określane jako efekty pamięci. Stanowisko tego rodzaju spotykane jest nierzadko, aczkolwiek można wątpić, czy rozgraniczenie takie, niewątpliwie trudne do przeprowadzenia w praktyce, jest w ogóle uzasadnione teoretycznie.

Należy również odnotować próby bardzo szerokiego ujmowania zjawiska pamięci, natomiast ograniczania zakresu pojęcia uczenia się. Pamięć rozumiana jest wówczas jako pojęcie nadrzędne w stosunku do uczenia się, które bywa ograniczane na przykład tylko do świadomego i zamierzonego nabywania zmian, jakie występują jedynie u człowieka (Szewczuk, 1966).

Termin „pamięć” bywa używany jeszcze w innym znaczeniu jako określenie pewnej właściwości funkcjonalnej osobnika, cechy jego układu nerwowego. Tak rozumiana jest pamięć wteuy, gdy formułuje się o osobie badanej sądy diagnostyczne lub prognostyczne. Nie można oczywiście traktować wówczas terminu „pamięć” jako równoznacznego z terminem „uczenie się”. Nie zachodzą również między pojęciami odpowiadającymi tym terminom stosunki podrzędności – nadrzędności. Za określenie bliskoznaczne tak rozumianego pojęcia pamięć można by natomiast uznać określenie „zdolność do uczenia się” albo w ogóle, albo w pewnych określonych dziedzinach, zależnie od tego, czy posłużymy się terminem „pamięć” w szerszym czy w węższym znaczeniu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.