Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Rozszerzenie horyzontów freudowskiej psychologii

Wszystkie teorie, z wyjątkiem teorii Sullivana, kładą także nacisk na koncepcję jedynej w swoim rodzaju, niepowtarzalnej jednostki oraz na koncepcję „twórczego ja”. Wbrew podejmowanym przez społeczeństwo próbom zuniformizowania ludzi każdy człowiek potrafi zachować pewien stopień twórczej indywidualności. Właśnie dzięki swym twórczym zdolnościom człowiek może dokonywać zmian w społeczeństwie. Ludzie tworzą różne rodzaje społeczeństw w różnych częściach globu i w różnych okresach historii, ponieważ są różni. Ludzi cechuje nie tylko twórczość, lecz także samoświadomość. Wiedzą, czego chcą, i dążą świadomie do osiągnięcia swych celów. W przedstawionych tu teoriach psychospołecznych nie przywiązuje się dużej wagi do idei nieświadomej motywacji.

Rekapitulując można stwierdzić, że teorie opracowane przez Adlera, Fromma, Homey i Sullivana rozszerzyły horyzonty freudowskiej psychologii wprowadzając do niej społeczne wyznaczniki osobowości. Wielu krytyków podważa jednak oryginalność tych psychospołecznych teorii. Twierdzą oni, że teorie te rozwijają tylko jeden aspekt klasycznej psychoanalizy, a mianowicie ego i jego mechanizmy obronne. Freud zdawał sobie jasno sprawę z tego, że cechy osobowości często reprezentują nawykowe mechanizmy obronne danej osoby, czyli strategie chroniące przez wewnętrznymi i zewnętrznymi zagrożeniami ego. Potrzeby, tendencje, style, orientacje, personifikacje, dynamizmy itd., które występują w teoriach omawianych w tym rozdziale, są uwzględnione w teorii Freuda jako mechanizmy obronne. Nie dodano zatem – jak konkludują ci krytycy – nic nowego do tego, co jest u Freuda, wiele zaś odjęto. Redukując osobowość do jednego tylko systemu, a mianowicie ego, teorie psychospołeczne odcinają osobowość od istotnych motywów zachowania ludzkiego, motywów, które mają głębokie źródła w ewolucji istot ludzkich jako gatunku. Podkreślając społeczny charakter osobowości ludzkiej, odrywają człowieka od jego wielkiego biologicznego dziedzictwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.