Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Rozróżnienie aktu, treści i przedmiotu zjawisk psychicznych

Podstawowe epistemologiczne rozróżnienie aktu, treści i przedmiotu zjawisk psychicznych pozwala nam z jednej strony na wyróżnianie przedmiotów niezależnych od naszej psychiki, od treści psychicznych, za pomocą których są dane: uniemożliwia więc psycho- logizowanie tego, co niepsychiczne. Z drugiej strony – rozróżnienie dokonane na materiale psychicznym aktu i treści daje nam możliwość wyjścia poza dziedzinę tego, co psychiczne. Treść aktu bowiem, jego znaczenie, jego sens – to nie konkretna treść psychiczna wypełniająca tego, kto ją przeżywa, lecz ab strakt od tej treści, to co wspólne w myśleniu osobników posługujących się tą samą nazwą czy zdaniem. Jedną z funkcji nazwy w koncepcji Twardowskiego jest, obok nazywania przedmiotu, przekazywanie treści przedstawienia. Owa przekazywana treść przedstawienia musi być niezależna od cech, które może jej przypisywać jeden tylko osobnik, zaś zawierać musi te, które są niezbędne dla wzbudzenia w osobniku, któremu się pewne słowa komunikuje, przeżyć będących znaczeniem komunikowanych mu słów. Psychologiczne rozróżnienie aktu, treści i przedmiotu pozwala nam z jednej strony na wyjście ze sfery czysto psychicznej w kierunku przedmiotu, z drugiej zaś – w kierunku znaczeń, bytów logicznych. Również sąd jako wytwór czynności sądzenia jest „bytem logicznym”. Zgodziliśmy się w poprzednich częściach pracy na nazywanie aktów przedmiotami psychicznymi. Obecnie przedmiotami logicznymi nazwiemy pozornie usamodzielnione wytwory czynności psychicznych, takich jak przedstawianie i sądzenie. W jaki sposób przedmioty logiczne wywalczyły sobie prawo bytu obok przedmiotów psychicznych i fizycznych – pokazaliśmy w rozdziale poświęconym krytyce psycholo- gizmu.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.