Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

JAK BARDZO RÓŻNIĄ KOBIETY I MĘŻCZYŹNI CZ. II

Jest rzeczą oczywistą, że zauważa się pewne typowe różnice w zachowaniach oraz osobowości mężczyzn i kobiet. Mężczyźni są z reguły bardziej agresywni i aktywni. Przejawiają większe uzdolnienia matematyczne oraz lepszą wyobraźnię przestrzenną. Kobiety zaś są bardziej opiekuńcze, interesują się sprawami innych i troszczą się o nich. Są bardziej uczuciowe i częściej wyrażają głośno swoje myśli.

Nie ma wątpliwości co do istnienia tych oraz innych różnic między kobietami a mężczyznami, ale trudno stwierdzić, czy wynikają one z czynników biologicznych, czy też są wyuczone. Badania ludzi dorosłych niewiele mogą pomóc, ponieważ w wieku dojrzałym biologia i to, co wyuczone, są tak powiązane, że nie można ich oddzielić. Badacze skoncentrowali się zatem na niemowlętach, które nie mogły jeszcze niczego się nauczyć: w okresie niemowlęcym bowiem różnice między płciami można przypisać głównie naturze.

Dość duża liczba badań dowiodła, że różnice istnieją już w okresie niemowlęcym. Okazało się, że chłopcy są bardziej aktywni niż dziewczynki, a dziewczynki częściej się uśmiechają. Nawet w tych badaniach odmienność nie zawsze można przypisać wyłącznie biologii, ponieważ już od urodzenia niemowlęta są różnie traktowane w zależności od płci. Chłopcy są zazwyczaj traktowani bardziej szorstko, ale jednocześnie ich rodzice są bardziej tolerancyjni wobec ich niepokoju. Dziewczynki traktuje się zwykle bardziej delikatnie i z większym uczuciem. Te różnice pojawiają się już w pierwszych tygodniach życia niemowlęcia.

Inny sposób analizowania tego problemu polega na badaniu przypadków „błędnego rozpoznania” płci, czyli sytuacji, w których osoba o określonej płci jest rozpoznana i uznana za osobę płci przeciwnej. Na przykład: na skutek zniekształcenia zewnętrznych organów płciowych (brak penisa) biologicznego chłopca wychowano jak dziewczynkę: z kolei, dziewczynkę z powiększoną łechtaczką uznano za chłopca i wychowano jak chłopca. Money i Ehrhardt (1972) dowiedli, że dzieciom można przekazać wzory zachowań odpowiednie dla danego rodzaju, niezależnie od ich płci biologicznej.

Wydaje się, że istnieje zgoda co do tego, że są pewne podstawowe predyspozycje biologiczne odpowiedzialne za różnice w zachowaniu mężczyzn i kobiet. Jednak w obrębie tej samej płci, a także między płciami, zauważa się duże zróżnicowanie. Wiele takich biologicznych predyspozycji można wyeliminować w procesie przyswajania kultury. Ponadto, różnice w zachowaniu, które rzeczywiście istnieją, dotyczą stosunkowo mało istotnych dziedzin aktywności i nie uzasadniają uwarstwienia społeczeństwa ze względu na płeć (Hyde, 1985).

Niektórzy badacze podchodzą do zagadnienia różnic między płciami z innego punktu widzenia: analizują dane zebrane w różnych społeczeństwach. Jeśli bowiem odmienność kobiet i mężczyzn jest jedynie funkcją cech biologicznych, to społeczeństwa powinny przypisywać im zawsze te same role, wzory zachowań oraz prawa i obowiązki określane jako właściwe. Jeśli zaś istnieją zasadnicze różnice w przypisywanych im rolach, to oznacza to, że wynikają one bardziej z kultury niż z biologii.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.