Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Rodzaje bodźców karzących

Propozycję pewnego zbioru potencjalnych bodźców karzących – począwszy od takich, które można użyć wobec dzieci funkcjonujących w sposób bardzo niedojrzały, aż do takich, które można stosować wobec osobników już w pełni dojrzałych – przedstawił MacMillan (1968). Zakres tych czynników zawiera się między tym, co zwykło się nazywać karami cielesnymi, a tym, co można uznać za świadomość niepowodzenia lub niepo- prawności. A oto, w jakim porządku zostały one wyliczone: „szoki elektryczne, klapsy: pozbawienie miłości, czułości lub aprobaty: odebranie przywilejów lub usunięcie z otoczenia dostarczającego nagród: reprymenda słowna, skarcenie lub okazanie społecznej dezaprobaty, spostrzeżenie, że postąpiło się niewłaściwie lub że nie udało się spełnić własnych oczekiwań: rozczarowanie samym sobą”.

Jak pamiętasz, uznanie jakiegoś bodźca za bodziec karzący zależne jest od tego, jaki wywiera on wpływ na poprzedzające go zachowanie. Bodźce, zaliczone tu przez MacMillana do karzących, mogą w rzeczywistości pełnić rolę bodźców wzmacniających.

Dla przykładu: Meacham i Wiesen (1969) stwierdzają, że zachowania zakłócające spokój w klasie często nasilają się w następstwie częstszego i ostrzejszego okazywania dezaprobaty przez nauczyciela. Z drugiej strony, potencjalne czynniki wzmacniające, np. słowa pochwały, mogą – w pewnych okolicznościach – działać jak czynniki karzące. Publiczna pochwała, udzielona uczniowi za udaną próbę poetycką, może w jego przyszłej działalności Jakie bodźce na tym polu stanowić czynnik karzący. O tym, jaki skutek wywierają mogą działać stosowane przez Ciebie bodźce karzące czy wzmacniające, możesz mówić jako bodźce jedynie na podstawie zachowań Twoich uczniów, karzące?

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.