Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

REAKCJE WRODZONE CZ. II

Szeroki zakres generalizacji efektorowej utrzymuje się znacznie dłużej. Bodźce działające na różne receptory wywołują np. „wzdrygnięcie1’ całego ciała, ruchy kończyn, często ruchy ssania. Generalizaęję tego rodzaju obserwować można szczególnie przy działaniu bodźców o dużej sile (Kolcowa, 1958).

Liczba reakcji wrodzonych u dziecka jest duża: nie są one jednak dotąd dokładnie poznane i zestawienie pełnej ich listy nie jest obecnie możliwe. Niektóre odruchy bezwarunkowe zachowują się w ciągu całego życia człowieka, inne zanikają wcześnie, charakteryzując wyłącznie wczesne okresy rozwojowe: jeszcze inne, normalne u niemowlęcia, stanowią u człowieka dorosłego objaw patologiczny.

Jednym z najwcześniej funkcjonujących receptorów jest narząd równowagi – aparat przedsionkowy (Hurlock, 1960: Kasatkin, 1951). Woreczki i’kanały półkoliste u 6-miesięcznego płodu osiągają takie rozmiary, jak u człowieka dorosłego, a mielinizacja przedsionkowej ga- łązi nerwu VIII zaczyna się już u 4-miesięcznego płodu. Aparat przedsionkowy przy ruchach samego płodu i matki uzyskuje impulsy powodujące zmiany napięcia mięśni płodu, dzięki czemu płód powraca do normalnego położenia. Przejawem funkcjonowania aparatu przedsionkowego u niemowlęcia jest odruch obejmowania, nazywany inaczej odruchem Moro. Polega on na szybkim ruchu wyprostnym kończyn górnych z rozstawionymi szeroko palcami i .następnie również szybkim , ich zgięciu w stawach łokciowych i przyciśnięciu do piersi z zaciśniętymi pięściami. Bodźcem dla-tego odruchu jest nagłe poruszenie głowy dziecka albo szybkie opuszczenie go do pozycji leżącej. Odruch Moro występuje, specjalnie wyraźnie u dzieci urodzonych przedwcześnie i u noworodków. Począwszy od 2 mieś. w tej formie pojawia się on coraz rzadziej, a ok. 6 mies.ż. zanika (Kasatkin, 1951). U dzieci 8-miesięcznych obserwuje się w analogicznych sytuacjach szybkie drganie ciała i krzyk (McGraw). Innym przykładem tej samej kategorii odruchów jest odruch to niczno-szyjny9.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.