Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Reakcje dzieci w wieku przedszkolnym na sukces i porażkę

Zainteresowanie wielu psychologów skupiało się na rozwoju potrzeby osiągnięć u dzieci. Jakkolwiek mechanizm kształtowania się tej potrzeby nie jest jeszcze dokładnie zbadany, prawdopodobnie u jej podłoża tkwią wymagania rodziców i wychowawców, dotyczące różnych rodzajów aktywności dziecka i najrozmaitszych jego sprawności: ruchowych, intelektualnych, towarzyskich i społecznych itp. (Reykowski, 1970). Wymagania te interioryzują się wprawdzie w późniejszych stadiach rozwojowych, jednakże już w wieku przedszkolnym dziecko zdobywa rozeznanie, kiedy, w jakich sytuacjach osiągnęło sukces, kiedy zaś poniosło porażkę. Przyczynią- się do tego system wzorców zachowania, wzmocnienia za pomocą nagród i kar oraz ciągłe porównywanie wyników czynności dziecka z rezultatami jego rówieśników, zwłaszcza, jeśli dziecko uczęszcza do przedszkola.

Reakcje dzieci w wieku przedszkolnym na sukces i porażkę były badane za pomocą pomysłowych metod eksperymentalnych przez P. Sears i H. Levina84. W toku zabawy dydaktycznej dzieci w wieku 4-5 lat rozwiązywały zadania ruchowe i umysłowe (np. Skoki do piłek zawieszonych na różnej wysokości, rysunki według wzoru), wybierając jeden spośród pięciu poziomów trudności zadania, oznaczonych za pomocą różnych kolorów. Autorzy stwierdzili, że dzieci wybierają najczęściej zadania łatwe, które zapewniają im osiągnięcie sukcesu, po czym podnoszą poziom aspiracji i to dość konsekwentnie. Po poniesionej porażce natomiast następuje na ogół obniżenie poziomu aspiracji, lecz indywidualne reakcje dzieci nie wykazują tym razem stałości.

W wyniku naszych badań z dziećmi od 5 do 7 lat, przeprowadzonych za pomocą zmodyfikowanej serii prób Sears i Levina, udało się stwierdzić brak istotnych różnic statystycznych między poziomem aspiracji dzieci uczęszczających i nie uczęszczających do przedszkola, jakkolwiek u dzieci „przedszkolnych” zarysowała się’ tendencja do przeceniania własnych możliwości, a u dzieci „domowych” rozeznanie w realnych możliwościach było nieco lepsze. Tabela 43 ukazuje rezultaty tych badań85. Ponadto w powyższych badaniach stwierdzono dodatnią, choć niską korelację między poziomem aspiracji (realnym) a poziomem inteligencji (r = 0,26) oraz między poziomem aspiracji i stopniem dojrzałości społecznej (r = 0,35).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.