Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Psychologia brytyjska

Do koncepcji Galtona nawiązuje także w dużej mierze znany badacz współczesny, H. J. Ejsenck. przestępcach. Ta ostatnia uważana jest za klasyczną w psychologii kry- minologicznej i wywarła doniosły wpływ na rozwój tej dziedziny badań w Anglii44

Ważnym momentem dla rozwoju badań nad dziećmi w Anglii było utworzenie w 1933 r. w Instytucie Pedagogicznym Uniwersytetu Londyńskiego oddziału psychologii dziecka pod kierunkiem Susan I s a a c s (1885- 1948). Prace Isaacs, ujawniające zresztą ukierunkowanie psychoanalityczne, obejmowały szeroki zakres zagadnień rozwojowych. Do jej głównych prac należą: badania nad rozwojem intelektualnym małych dzieci’oraz nad ich rozwojem społecznym45.

Ważną rolę w psychologii brytyjskiej odegrał też C. W. V a 1 e n t i n e, profesor uniwersytetu w Birmingham, wieloletni redaktor „British Journal of Educational Psychology”. Liczne jego prace dotyczą różnych dziedzin psychologii, koncentrował się jednak głównie na problematyce psychologii rozwojowej i wychowawczej. Był twórcą kilku skal inteligencji dla dzieci. Najważniejsze znaczenie posiada jednak jego obszerna monografia z 1942 r. o rozwoju psychicznym we wczesnym dzieciństwie: oparta zasadniczo na systematycznych obserwacjach pięciorga własnych dzieci, ale uwzględniająca także wyniki innych badaczy dawnych i współczesnych 4\

Po odejściu prof. Valentine’a na emeryturę (1946), tradycje psychologiczne w Birmingham utrzymywał najpierw F. J. S c h o n e 11, zajmujący się głównie psychologią wychowawczą, a obecnie E. A. P e e 1, którego prace dotyczą przede wszystkim rozwoju myślenia w okresie ado- lescencji i mają istotny związek z nauką w szkole47.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.