Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Psychologia brytyjska – kontynuacja

Wspominaliśmy już o początkach psychoanalizy dziecięcej w Wiedniu. Obie jej pionierki działały później w Anglii, gdzie – podobnie jak w innych krajach Zachodu – rozwijały się różne odłamy i kierunki psychoanalizy. Anna Freud, rozwijając w badaniach nad dziećmi teorię swego ojca, reprezentuje tzw. kierunek ortodoksyjny, którego najbardziej znanym przedstawicielem w Anglii był Ernest Jones (1879 – 1958), uczeń, przyjaciel i znany biograf Z. Freuda. Po pierwszej swej znanej pracy na temat teęhniki analizy dziecięcej, która doczekała się wielu wydań „, A. Freud opublikowała szereg artykułów i rozpraw „, interesujące badania nad dziećmi pozbawionymi opieki rodzicielskiej (ni.in. wskutek wojennej ewakuacji z Londynu) i in. Znana jest też jej przedwojenna pracą o mechanizmach obronnych „ego”, którego ważność eksponowała również w dalszych swych pracach60. Ostatnia, największa z prac Anny Freud – to książka o rozwoju dziecka, zawierająca syntezę dorobku psychoanalitycznego w tym zakresie, a przede wszystkim wyników kilkunastoletnich badań dużego ośrodka Hampstead Child-Therąpy Clinic, stworzonego przez A. Freud w Londyniefł.

Drugą znaną przedstawicielką psychoanalizy dziecięcej w Anglii była !Melanie Klein (1882 -1960), twórczyni tzw. brytyjskiej szkoły psycho- analitycżnej, tj. wariantu psychoanalizy nieco odmiennego od. kierunku klasycznego. Zajmowała się nie tylko psychonerwicami, jak pierwsi psychoanalitycy, ale i psychozami dziecięcymi, a dzięki pomysłowej i szeroko rozbudowanej technice zabawowej potrafiła stosować psychoanalizę od najwcześniejszych miesięcy życia dziecka. Tą drogą stwierdziła między innymi, że początek kształtowania się „super ego” czyli najwyższej, według psychoanalityków, warstwy osobowości (sumienie), który Z. Freud umiejscawiał z grubsza w 5 r.ż., zaczyna się już w 5-6 miesiącu“. Jej poglądy budziły duże wątpliwości ortodoksyjnych psychoanalityków, natomiast wywarły wyraźny wpływ na psychologię dziecka, zwłaszcza reprezentowaną przez Susan Isaacs i jej współpracowników. Wpływy ogólne psychoanalizy zaznaczają się też ‚w pracach C. Burta, natomiast krytycznie do tego kierunku psychologii odnosił się C. W. Valentine (por. Heam- shaw, 1964).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.