Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

TRZY PRZYCZYNY UZALEŻNIENIA KRAJÓW TRZECIEGO ŚWIATA

Po pierwsze, gospodarka światowa zmusiła kraje Trzeciego Świata do ograniczenia ich poprzednio bardziej różnorodnej i samowystarczalnej gospodarki do jednej dziedziny, która jest uzależniona od eksportu. Kraje te przestały kontrolować ceny swoich towarów, które są ustalane przez uprzemysłowione państwa centrum.

Po drugie, większość krajów Trzeciego Świata znalazła się w pułapce zadłużenia: są one winne państwom centrum ogromne sumy pieniędzy pożyczonych na cele rozwoju ich gospodarki. Dług ten coraz bardziej uzależnia je od państw centrum i pozbawia kontroli nad własną gospodarką (Dalmaide, 1984).

Po trzecie, nastąpił rozwój międzynarodowych korporacji (patrz rozdz. 17), które mają siedziby w państwach centrum, ale prowadzą działalność w krajach Trzeciego Świata. Mimo że korporacje te często zapewniają dostęp do kapitału i technologii, którego te kraje bardzo potrzebują, jednocześnie uzyskują też znaczną władzę ekonomiczną i polityczną w tych państwach i wywierają wpływ na ich funkcjonowanie (Kumar, 1980).

Teoria systemów światowych głosi, że rozwoju danego kraju nie można rozpatrywać w oderwaniu od jego stosunków z innymi społeczeństwami. Rozwój bowiem ma charakter międzynarodowy, a nie wyłącznie wewnątrznarodo- wy, jak utrzymywali twórcy teorii modernizacji. Wysoko uprzemysłowione państwa centrum w dalszym ciągu będą odgrywać dominującą rolę w światowym systemie ekonomicznym. Działalność OPEC (Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową), która wpływa na gospodarkę światową przez regulowanie wielkości produkcji i ustalanie cen ropy naftowej, świadczy jednak o tym, że państwa peryferyjne nie zawsze są całkowicie bezradne. Teoria systemów światowych nie pozwala też zaklasyfikować do jednej z trzech kategorii ani

Związku Radzieckiego, ani państw socjalistycznych Europy Wschodniej. Ponadto, nie wyjaśnia ona szybkiej i pomyślnej modernizacji takich krajów Trzeciego Świata, jak Korea Południowa, Tajwan i Wenezuela.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.