Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Programowe wydzielenie pamięci dynamicznej

Uzasadniona wydaje się więc wątpliwość, czy programowe wydzielenie pamięci dynamicznej z kategorii zjawisk uczenia się byłoby w obecnym etapie rozwoju nauki dostatecznie uzasadnione. Słuszniejsze wydaje się rozpatrywanie jako uczenia się procesów prowadzących do zmian o różnorodnym stopniu trwałości, a więc również niektórych zmian nietrwałych. Nie tych, które powstają w wyniku adaptacji, zmęczenia, wahań motywacji i przejawiają się na ogół biorąc – w chwilowym podniesieniu lub obniżeniu poziomu wydolności w zakresie różnorodnych funkcji, ale tych, które polegają na ujawnieniu się w zachowaniu nowego doświadczenia, jakiego osobnik przedtem nie posiadał.

Nakręcamy odpowiedni numer telefonu dzięki temu, że usłyszeliśmy go przed chwilą. Gdyby nie to spostrzeżenie, nowe w zestawieniu z doświadczeniem, jakie posiadaliśmy, nie zaszłaby w naszym zachowaniu pożądana zmiana, nie potrafilibyśmy nadal uzyskać połączenia.

Tak więc w kategorii zmian nietrwałych, powstałych w wyniku indywidualnego doświadczenia, wyodrębnia ny te, które polegają na pojawieniu się w zachowaniu elementów nowych – uznając, że również i one świadczą o uczeniu się. Takie potraktowanie sprawy, aczkolwiek odbiega od sformułowań spotykanych w literaturze najczęściej, zdaje się być zgodne ze stanowiskiem, jakie zajmuje w istocie wielu autorów. Odżegnują się oni często od rozważań pojęciowych i terminologicznych, uważając je za jałowe. Stwierdzają – chyba niezupełnie słusznie – że badacze nie mają zazwyczaj wątpliwości, co należy rozumieć przez termin „uczenie się” (McGeoch, 1953: Hilgard, 1963: Woodworth i Schlosberg, 1963). I chociaż zgodnie przytaczają również na ogół te zmiany w zachowaniu się, które nie świadczą o uczeniu się, wymieniając efekty procesów dojrzewania, adaptacji, zmęczenia, a także wahań motywacji i działania środków farmakologicznych (McGeoch, 1953: Hovland, 1963: Spence, 1963: Kimble, 1964: Hilgard, 1963, 1967), to jednak niekiedy różnią się znacznie w swych poglądach.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.