Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Problemy związane z obserwacją fotograficzną

Po przytoczeniu wszystkich tych wymagań rodzi się pytanie, czy można im sprostać, czy można zanotować tak wiele szczegółów. Dla ułatwienia zadania stosuje się w czasie obserwacji fotograficznej skróty zdań i wyrazów, specjalne znaki dla wyrazów często się powtarzających bądź też zapis stenograficzny. Bezpośrednio po zakończeniu okresu obserwacji taki skrótowy zapis może ulec rozszerzeniu. Pracę znacznie ułatwia zarejestrowanie rozszerzonego zapisu bezpośrednio po obserwacji, przy użyciu magnetofonu, a następnie odtworzenie w formie pisemnej. Zapisu za pomocą magnetofonu można dokonywać wówczas, gdy obserwuje się z osobnego pomieszczenia. Dla uniknięcia zbytniego zmęczenia obserwatorzy mogą się zmieniać, tak by każdy z nich notował nie dłużej niż 20-30 minut.

Innym problemem związanym z obserwacją fotograficzną jest, oprócz możliwości zanotowania wszystkich szczegółów, jej rzetelność. I tutaj, tak jak w przypadku dzienniczków obserwacji, trudno jest ściśle określić stopień rzetelności odtworzenia w protokole obserwacji zaistniałych faktów. Prawdopodobnie w odniesieniu do pewnych aspektów zachowania się obserwacja fotograficzna jest bardziej rzetelna niż w odniesieniu do innych. Można by przytoczyć tu analogie z językiem potocznym, za pomocą którego ludzie całkiem łatwo komunikują się w pewnych sprawach, trudniej natomiast w innych. Aby jednak ściśle określić stopień rzetelności obserwacji fotograficznej, należałoby mierzyć ten stopień kolejno dla tylu aspektów zachowania się dziecka, ile obserwacja obejmuje – jest to więc praktycznie bardzo trudne.

Istnieją jednakże innego rodzaju wskaźniki rzetelności prócz ścisłego pomiaru ilościowego. Jeśli mianowicie czytamy opisy tego samego zachowania się dziecka dokonane przez kilka osób, orientujemy się, pomimo braku dosłownej identyczności zapisu, że przedmiotem obserwacji było to samo dziecko oraz to samo zachowanie się. Możemy mówić zatem o rzetelności obserwacji w tym zakresie. Za rzetelnością obserwacji fotograficznej przemawiają również sensowne powiązania (np. przyczynowo- skutkowe) pomiędzy rozmaitymi etapami czy cechami opisanego zachowania się, jak również pomiędzy opisanym zachowaniem się dziecka a sytuacją, w której to zachowanie przebiega.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.