Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

PRESTIŻ

Trzecim wymiarem stratyfikacji w analizie Webera jest prestiż, czyli społeczne poważanie jednostki, albo przypisywany jej „honor społeczny”, czyli szacunek i uznanie. W Stanach Zjednoczonych różnice pod względem prestiżu są mniejsze niż nierówności ekonomiczne i polityczne. Amerykanie są znacznie mniej „oficjalni” i świadomi statusów niż ludzie w innych krajach. Z wyjątkiem sił zbrojnych nie istnieje automatyczny podział na osoby o wyższej i niższej randze społecznej. W przeciwieństwie do Brytyjczyków Amerykanie nie klękają ani nie chylą czoła przed głową państwa.

Zawód jest ważny przede wszystkim ze względu na dochody, jakie zapewnia. Odgrywa również główną rolę w określaniu pozycji społecznej i ekonomicznej. Badania dotyczące prestiżu zawodów stanowią sporą część studiów socjologicznych przeprowadzanych w Ameryce od początku wieku. Według nich niektóre zawody (związane z medycyną, prawem, bankowością, nauczaniem w szkołach wyższych) cieszą się dużym szacunkiem większości Amerykanów. Zawody te często wymagają wybitnych umiejętności, zdolności i wykształcenia, ale mimo to nie zawsze są najlepiej płatne. Kadry zarządzające zarabiają znacznie więcej od profesorów uniwersytetu, a nawet od urzędników bankowych, ale nie cieszą się takim samym jak oni czy większym prestiżem. Gwiazdy sportu i artyści często mają duże dochody i cieszą się dużym prestiżem, ale rzadko przekłada się to na wpływy polityczne.

Ogólnie mówiąc, zawody białych kołnierzyków (czyli takie, które bardziej wymagają aktywności umysłowej niż pracy rąk i są w mniejszym stopniu poddawane nadzorowi, jak w przypadku architekta czy duszpasterza) cieszą się większym prestiżem niż zawody niebieskich kołnierzyków (czyli takie, w których wymagana jest intensywna praca rąk i które są często nadzorowane, jak w przypadku kelnerów czy śmieciarzy). We wszystkich badaniach prestiżu zawodów stanowiska „białych kołnierzyków” oceniane są najwyżej.

Zawody prestiżowe – oprócz tego, że są oparte na pracy umysłowej i rzadziej wymagają nadzoru – wymagają znacznego wykształcenia formalnego. Wyższy poziom wykształcenia zapewnia jednostkom wyższą pozycję zawodową oraz kształtuje ich sposób myślenia i styl życia, które są często przedmiotem uznania. W Stanach Zjednoczonych w roku 1987 mniej niż jedna czwarta ludności nie miała wykształcenia średniego, a jedynie 40% miało wykształcenie średnie. Około 36% uczęszczało do college’u lub na uniwersytet, z czego mniej niż połowa ukończyła studia. Im wyżej uda się wspiąć jednostce po drabinie edukacyjnej, tym większym będzie się cieszyła szacunkiem. Wykształcenie ma również szczególny wpływ na zawód (patrz rozdz. 14, w którym szerzej omówiono edukację).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.