Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Praca robotników obsługujących skomplikowane urządzenia techniczne

Jak świadczy tabela, na wydziałach produkcji masowo-poto kowej całkowicie zautomatyzowanej jest (procentowo) cztero- -pięciokrotnie więcej ustawiaczy niż na innych wydziałach. Łącznie z pracownikami działów pomocniczych (naprawczego, energetyki i narzędziowni) ustawiacze stanowią 80% ogółu pracujących.

W. S. Najdiamow w następujący sposób charakteryzuje pracę ustawiaczy i specjalistów wykonujących zbliżone zadania obsługi urządzeń: „Praca robotników obsługujących skomplikowane urządzenia techniczne – ustawiaczy, monterów-elektryków, pracowników działu napraw, narzędziowców oraz specjalistów uniwersalnych – jest pracą fizyczną, wymagającą kwalifikacji i dużej aktywności intelektualnej. W pracy ustawiacza lub montera-elektryka nie ma standardowej, niezmiennie powtarzającej się kolejności, raz na zawsze wyuczonych chwytów. Każda czynność i każdy chwyt są przemyślane. Na każdym etapie pracy, polegającej np. na ustawianiu czy naprawie obrabiarki, robotnik analizuje sytuację i wybiera plan dalśzyeh czynności w oparciu o swe wiadomości techniczne i doświadczenie (Najdienow, 1960, s. 18 – 19).

Autorzy zajmujący się pracą ustawiacza przywiązują dużą wagę do jego kwalifikacji technicznych. E. Satiel sądzi, że zmniejszają się wymagania co do wyspecjalizowanych nawyków manualnych, ale wymaga się obszernych wiadomości z zakresu technologii, elektrotechniki, elektroniki itp. W produkcji zautomatyzowanej coraz częściej spotyka się łączenie w jednym agregacie różnych procesów technologicznych, np. toczenia, cieplnej obróbki prądami wielkiej częstotliwości, walcowania poprzecznego i szlifowania. Dlatego robotnik pracujący na stanowisku zautomatyzowanym musi mieć szersze iniż poprzednio wiadomości technologiczne. Kierując się tym, należy systematycznie rewidować plany szkolenia ustawiaczy i innych robotników przedsiębiorstw zautomatyzowanych” (1960, s. 63).

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.