Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Potrzeba celów szczegółowych

W ciągu ostatnich lat poświęcano coraz więcej pracy ustaleniu jasnych, użytecznych definicji określających, czym powinno być kształcenie. Badacze dociekali, jakie cele ogólne i szczegółowe stawiamy uczniom, co chcemy, żeby umieli oni robić w wyniku swych zdobytych w szkole doświadczeń. Oczywiście zawsze interesowano się tymi celami, lecz w przeszłości formułowano je tak niejasno i ogólnikowo, że były one mało użyteczne dla planowania programu nauczania, czy choćby planowania codziennych zajęć. W rezultacie wpływ tych sformułowań na program oraz na to, co rzeczywiście dzieje się w klasie szkolnej, był zwykle niewielki. Na przykład obserwatorzy z zewnątrz mogą mieć trudności ze znalezieniem związku między tym, co obserwują w klasie, a ideałami wychowawczymi szkoły czy też jej długoterminowymi celami kształcenia.

Długoterminowe cele ogólne są często formułowane w sposób tak ogólnikowy, że nauczyciele bez względu na to, co robią w swych klasach, mogą się utwierdzać w przekonaniu, że jest to zgodne z tymi właśnie celami. Cele wyrażone za pomocą tak nieścisłych określeń, jak „opano- wać”, ..zrozumieć” czy ..chcieć” mogą być interpretowane w różnoraki sposób. Musirrjy wyjść poza takie niejasne sformułowania. Musimy rozkładać ogólne cele na opisy zachowań, do których przejawiania będą zdolni uczniowie, gdy „opanują”, „zrozumieją” czy „będą cenić”. Gdy wiemy, jakich wyników oczekujemy, wówczas długoterminowe cele ogólne mają ściśle określone znaczenie i stają się nam przydatne przy planowaniu konkretnych zajęć dla naszych uczniów. Tylko wtedy będziemy mogli odpowiedzieć w sposób dość ścisły na pytanie: „Czego chcę od moich uczniów – czego mają się oni nauczyć?”

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.