Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Postulaty ogólne dotyczące rozkładu powtórzeń

Uwzględniając to, co dzieje się zarówno w czasie uczenia się, jak i w czasie następującej po nim przerwy, możemy sformułować następujące postulaty ogólne dotyczące rozkładu powtórzeń (niemal każdy z tych postulatów ma jednak pewne ograniczenia):

– 1) Nie należy uczyć się obszerniejszych materiałów w sposób skomasowany.

– 2) Im dłuższy i trudniejszy jest materiał, tym więcej powinno być seansów uczenia się rozłożonych w czasie.

– 3) Im trudniejszy jest materiał i szybko ulegający zapomnieniu, tym krótsze powinny być przerwy.

– 4) Im bardziej zwarta i zorganizowana jest struktura sensowa materiału, tym dłuższe mogą być przerwy.

– 5) liii dłużej trwa uczenie się, tym większa powinna być następująca po nim przerwa (ograniczeniem tego postulatu jest zależność długości przerw od stadium uczenia się).

– 6) W początkowym stadium uczenia się pożądane jest, żeby pierwszy seans był długi, a przerwa po nim krótka (zapamiętywanie), następne seanse uczenia się mogą być krótsze, a przerwy dłuższe (utrwalanie).

– 7) W uczeniu się dzieci w młodszym wieku pożądane są krótsze seanse i krótsze przerwy.

– 8) Osoby szybciej zapominające powinny stosować krótsze przerwy.

Zagadnieniem związanym niewątpliwie również z rozłożeniem uczenia się w czasie jest właściwa organizacja przerw między powtórzeniami. Chodzi tu przede wszystkim o rodzaj czynności wykonywanych przez osobę uczącą się, wiadomo bowiem, że to, co następuje po uczeniu się, nie jest obojętne dla przechowywania przyswojonych treści. Na szybkość “zapominania wpływa szereg czynników. Znane jest zjawisko hamowania retroaktywnego polegającego na ujemnym wpływie na przechowanie tego, co następuje po uczeniu się: w pewnych sytuacjach występuje zjawisko odwrotne, co określa się mianem ułatwienia retroaktywnego. Niektóre sytuacje sprzyjają specjalnie utrwaleniu materiału zapamiętanego i ze zrozumiałych względów są szczególnie pożądane.

Wpływowi czynników działających po zakończeniu uczenia się poświęcony jest rozdział 9. Ponieważ są to te same czynniki, które działają w okresie przerwy w przypadku uczenia się rozłożonego w czasie, w tym miejscu tylko je sygnalizujemy.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.