Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

POSTAWY I OCENY MORALNO-SPOŁECZNE CZ. II

Badane dzieci podawały zbliżone argumenty na pytania dotyczące postaw wobec okresów życia człowieka. Chłopcy wybierali przy tym najczęściej wiek aktualny, akceptowali wiek dojrzały, a odrzucali okres wczesnego dzieciństwa (formuła: + +WA, +OD, – MDz)M: młodsze dziewczynki dość często akceptowały także ten ostatni okres, co być może wynikało niekiedy z pomieszania pojęć: „być dzieckiem” i „mieć dziecko”, jak stwierdza R. Zazzo, ale również z chęci zaspokojenia potrżeby bezpieczeństwa, czułości, miłości: Bo mama więcej pieści (5:5): Bo nikt nie krzyczy na małego dzidziusia (5:7).

Z problematyką kształtowania się początków charakteru związane są ściśle badania nad rozwojem postaw i ocen moralnych u dzieci. Do najbardziej znanych w tej dziedzinie należą badania J. P i a – geta z 1932 r. nad rozwojem ocen moralnych dzieci (Piaget, 1967), przeprowadzane metodą obserwacji uczestniczącej oraz metodą eksploracyjną z wykorzystaniem sytuacji zmyślonych {exempla ficta). Celem autora było ustalenie stadiów rozwoju moralnego dzieci na podstawie oceny przez badanych takich zjawisk i.pojęć, jak: reguły gry, sprawiedliwość, kłamstwo, kradzież. Moralność dzieci mniej więcej db lat 7-8 jest, zdaniem Piageta, moralnością heteron.o’miczną: normy moralne i zasady postępowania nie wynikają ze świadomego rozeznania jednostki w sytuacji i z jej dobrowolnego wyboru, lecz są dziecku narzucone z zewnątrz przez dorosłych. Dziecko w wieku przedszkolnym wyznaje zasadę: „czynię dobrze, bo tak chcą inni”, a dorośli stanowią dla niego bezwzględny autorytet i wzory zachowania. Pod koniec tego okresu potrafi podporządkować się wymaganiom innych także dlatego, że chce postępować zgodnie z zasadami reprezentowanymi przez osoby, które darzy szacunkiem, a nie tylko z obawy przed karą lub dla uzyskania nagrody. Psychologia społeczna określa to zjawisko jako mechanizm identyfikacji. Dziecko utożsamia się jakby z osobą, która jest dla niego wzorem, przyjmuje bez zastrzeżeń wszystkie jej poglądy i zasady, nie zastanawiając się nad tym, czy są One słuszne z obiektywnego punktu widzenia, którego jeszcze nie dostrzega.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.