Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Poglądy na rozwój człowieka w wieku dorastania – kontynuacja

Wychodząc z tych założeń, autorzy amerykańscy zwracają głównie uwagę na procesy usamodzielniania się młodzieży, wyzwalania się spod opieki rodziny, ńa wyraz protestu i buntu przeciw autorytetom, na różne formy przystosowania się społecznego i trudności z tym związane.

J. E. Horrocks (1951) w następujący sposób charakteryzuje dorasta- czych, pochopności uogólnień, stereotypowości charakterystyk badanych ludów prymitywnych itp., jak również „kulturalistycznych” interpretacji. Mimo tych krytyk, podważających częściowo trafność jej wyników, badania Mead odegrały w swoim czasie pozytywną rolę w przezwyciężaniu zbyt ciasnego i jednostronnego patrzenia na rozwój w okresie dorastania.

„Adolescencia (…) to okres szukania «statusu» i uznania dla jednostki: to czas znacznego fizycznego wzrostu i rozwoju: czas wielkiego zainteresowania dla działań grupowych i heteroseksualnych: czas intelektualnej ekspansji i rozwoju oraz czas rozwoju i przewartościowywania wartości”.

Autorka polska, A. Labuda8, rozważania swoje nad problemem kryzysu adolescencji, oparte na obszernym przeglądzie literatury, kończy następującym stwierdzeniem: „Nie ma kryzysów w genetycznym sensie jako bezpośredniej konsekwencji dojrzewania płciowego, tak jak to psychologom pierwszej ćwierci XX wieku narzucił St. Hall: (…) nie ma kryzysów oryginalności młodzieńczej, chyba ograniczonych do pewnych epok i klas społecznych. Jeśli dziś istnieje syndrom psychologiczny równoważny «kryzysowi» właściwemu dojrzewającym w pewnych środowiskach, pochodzenie jego jest społeczne, a nie psychologiczne. Powstaje on w ścisłym związku ze skomplikowaną strukturą współczesnej kultury i zależy od szeregu czynników, które starają się oświetlić badania socjologiczne na obu kontynentach”. Kryzys okresu dorastania jest kryzysem dostosowania społecznego, wywołanym skomplikowanymi warunkami coraz bardziej rozwiniętego społeczeństwa.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.