Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Poczucie melodii i harmonii u dzieci

Dzieci w tym wieku interesują się. muzyką: lubią jej słuchać i potrafią śpiewać proste w układzie piosenki. Trzylatki upraszczają jednak zwykle budowę harmoniczną utworu, dostosowując część motywu do jednej, dominującej frazy lub akordu. Nawet starszym dzieciom sprawia trudność ujmowanie poszczególnych interwałów, zaś przejawem ich wrażliwości na różnice wysokości dźwięków bywa dostosowywanie się podczas śpiewu do biegu linii melodycznej w górę i w dół. Zajęcia umuzykalniające w przedszkolu przyczyniają się do rozwoju poczucia melodii i zalążkowego poczucia harmonii. Zmiana tonacji lub nieprecyzyjne odtwarzanie melodii zdarza się jednak jeszcze dzieciom wstępującym do szkoły, ,z wyjątkiem dzieci wybitnie uzdolnionych muzycznie (Werner, 1959).

W stosunku do poczucia melodii i harmonii bardziej zaawansowane jest u dzieci w wieku przedszkolnym poczucie rytmu. Przy dźwiękach muzyki dzieci klaszczą, podskakują, przytupują i tańczą. Układy rytmiczne są jednak przez dzieci w tym wieku upraszczane, podobnie jak melodie, np. przy wystukiwaniu naśladowczym określonych rytmów występują u dzieci, zwłaszcza młodszych, charakterystyczne odchylenia: rytmiczna, dwuczęściowa linia zostaje ujednolicona. W toku dalszego rozwoju poczucia rytmu dziecko przyswaja sobie najpierw takty dwuwymiarowe, parzyste (V4, .V4), potem zaś nieparzyste (V4).

Interesujące badania na temat rozwoju poczucia rytmu muzycznego u dzieci przeprowadziła G. A. 11 i n a17. Dzieci w wieku od 3 do 11 lat wykonywały dowolne ruchy w takt muzyki. Utwór muzyczny 16-taktowy przegrywano im dwukrotnie, rejestrując zmiany reakcji ruchowych. Doskonalenie ruchów takie jak: adekwatne zmiany tempa, przenoszenie ciężaru ciała zgodnie z rytmem, lekkość ruchów itp. uznano za wskaźniki wrażliwości muzycznej. Okazało się, że tylko 23,6% dzieci 3-4- letnięh usprawniało przebieg ruchów-pod wpływem muzyki, w grupie średniej jakość ruchów poprawiła się u 56,3% dzieci, w grupie najstarszej-u 76,8% dzieci. W późnej fazie przedszkolnej dzieci stosowały rozmaite formy taneczne, swobodnie improwizowane, a w całokształcie ruchów brały udział w coraz większej mierze ramiona i dłonie. Wzrastała również wyrazistość ruchów, mimo że dzieci nie osiągały jeszcze w tym wieku całkowitej synchronizacji ruchów z melodią i rytmem ‚muzycznym. Oczywiście, coraz lepsze dostosowywanie ruchów ciała do charakteru muzyki świadczy nie tylko o rozwoju wrażliwości słuchowej na dźwięki muzyczne i o wzrastającym poczuciu rytmu, lecz także o doskonaleniu się wrażliwości kinestetycznej, gdyż właśnie odbieranie wrażeń mięśniowó-ruchowych umożliwia dziecku wykonywanie ciągłych i płynnych ruchów w takt muzyki.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.