Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Pisemne formułowanie emocjonalnych celów szczegółowych

Pisemne formułowanie emocjonalnych celów szczegółowych jest pod wieloma względami podobne do formułowania szczegółowych celów poznawczych. Powinny to być ścisłe stwierdzenia, które odzwierciedlają różne zachowania ucznia, ponadto powinny one zawierać warunki ograniczające.

Przyswoiłeś już sobie umiejętność rozkładania niejasnych stwierdzeń na bardziej konkretne opisy zachowań ucznia. Nauczyłeś się, jak formułować szczegółowe cele dydaktyczne opatrzone takimi warunkami ograniczającymi, jak stopień poprawności, ograniczenie czasu lub określenie sposobu wykonania. Nauczyłeś się też pisać szczegółowe cele poznawcze odzwierciedlające różne rodzaje funkcjonowania intelektualnego. Ponieważ istnieje bliskie podobieństwo między sferą emocjonalną i poznawczą pod względem sposobu ich zorganizowania (kategorie podstawowe i subkategorie), przeto Twoje ćwiczenie w formułowaniu szczegółowych celów poznawczych zgene- ralizuje się na formułowanie celów szczegółowych w sferze emocjonalnej. Jest to przykład transferu, o którym będziemy mówić w rozdziale 7. Sprawdźmy skutki dodatniego transferu, pisząc emocjonalne cele szczegółowe, które: 1) reprezentują konkretne zachowania, 2) są sformułowane z punktu widzenia ucznia, 3) określają warunki ograniczające, oraz 4) odzwierciedlają różne emocjonalne reakcje. Pamiętaj o tym, że kiedy dzieci się uczą, to zawsze reakcje poznawcze i emocjonalne zachodzą w tym samym czasie. Gdy więc planujesz doświadczenia poznawcze dla Twoich uczniów, powinieneś planować również doświadczenia emocjonalne. A zatem. byłoby rozsądne, gdybyś ćwicząc się w pisemnym formułowaniu emocjonalnych celów szczegółowych, myślał w kategoriach jakiegoś zadania poznawczego objętego programem nauczania.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.