Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Piagetowska koncepcja dynamicznego procesu adaptacji

W ujęciu Piageta oznacza to, że adaptacja, podobnie jak i organizacja, jest niezmienną funkcją wszystkich istot żywych, ponieważ proces interakcji między żywym organizmem a jego otoczeniem świadczy o zachodzącym nieustannie dynamicznym procesie adaptacyjnym.

Piagetowska koncepcja dynamicznego procesu adaptacji zakłada istnienie podstawowych mechanizmów ciągłej zmiany w czasie, czyli rozwoju wszystkich organizmów. Owymi nierozłącznymi mechanizmami są dwa przeciwstawne sobie procesy asymilacji i akomo- dacji, których bieg regulowany jest przez wewnętrzny czynnik równoważący tkwiący u podłoża wszelkiej organizacji biologicznej. Piaget nazywa ten regulacyjny czynnik równoważeniem. Tak więc, proces poznawania jest dla Piageta procesem adaptacji, dokonującym się za pośrednictwem równoważnych wewnętrznie czynności – asymilacji i akomodacji.

Przyjrzymy się, co to znaczy w języku mniej specjalistycznym. Gdy organizm zaczyna żyć, wyposażony jest w potencjalne możliwości, które stanowią wynik ewolucyjnego uczenia się jego gatunku. Żaden pojedynczy organizm nie rozpoczyna procesu poznawania swego środowiska od zera.

Fakt, iż jest on żyjącym organizmem o pewnej ewolucyjnej, przekazanej genetycznie historii, powoduje, że zaczyna on żyć obdarzony przynajmniej wiedzą podstawową, która choć jeszcze nie rozwinięta stanowi niezbędny zaczątek tego, by podjąć poznawanie, by móc sobie radzić ze swym otoczeniem w sposób adaptacyjny i interakcyjny.

Asymilację można porównać do procesu wprowadzenia pokarmu do organizmu – zostaje on chemicznie przetworzony i ostatecznie włączony jako część strukturalnych i funkcjonalnych właściwości tego organizmu (Piaget, 1970). Akomodację można określić – jeśli zostać przy analogii z pokarmem – jako każdą zmianę strukturalną lub funkcjonalną, jaka zachodzi w ciele pod wpływem asymilacji tego pokarmu: procesy trawienia mogą zostać pobudzone do lepszego funkcjonowania, tkanki mięśniowe mogą się rozrosnąć, u osobnika może się udoskonalić życie, itd.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.