Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

PATOLOGICZNE ZMIANY W MÓZGU

Sekcje pośmiertne wykazują różnorodne zmiany w mózgu ludzi starych, u których występowała de- mencja (1 – 4): zmiany te obejmują:

– a) zgrubienie i stwardnienie głównych naczyń krwionośnych mózgu:

– b) uszkodzenia i niedrożność w delikatnej siatce drobnych naczyń. Zmiany w naczyniach krwionośnych są prawdopodobnie niezależne od zmian w komórkach nerwowych i tkance glejowej, które obejmują:

– c) glioza – czyli rozrost neurogleju w mózgu i rdzeniu:

– d) zanik wielu komórek nerwowych i wsteczne zmiany w strukturze innych:

– e) poszerzenie i pogłębienie rowków mózgowych i powiększenie komór (wypełnionych płynem):

– f) zmiany w warstwach (charakterystyczna ziarnistość lub zmiany układu warstwowego tkanki):

– g) pojawienie się płytek starczych – drobnych obszarów degeneracji mózgu, o nieregularnym kształcie, które w zabarwionym preparacie mikroskopowym wyglądają jak ciemne plamki:

– h) zmiany we włóknach nerwowych, które grubieją, stają się splątane i ścisłe.

Zmiany w naczyniach krwionośnych i (bardziej pierwotne) w komórkach nerwowych są ze sobą powiązane i mogą występować łącznie. Uszkodzenia tkanki nerwowej mózgu mogą mieć charakter ognisk (występujących pojedynczo lub w większej liczbie) lub mogą być rozsiane po całej tkance mózgowej. Zmiany te (ujawniane po śmierci) są ściśle związane z psychozami organicznymi. Ostatnie badania wykazują jednak, że występują one dosyć często (chociaż zwykle w słabszym stopniu) u pacjentów, u których stwierdzono psychozę czynnościową. Występują one nawet u starych ludzi, u których nigdy nie pojawiały się objawy chorobowe i przy badaniu pośmiertnym mózgu nie spodziewano się wykrycia odchyleń od normy. Symptomy różnych chorób psychicznych często występują łącznie, a u pacjentów zaliczanych do tej samej kategorii chorób stwierdza się różnorodne objawy. Badania pośmiertne wykazują korelację między stopniem degeneratywnych zmian w mózgu a ostrością objawów chorobowych za życia pacjenta, przy czym związek ten jest wyraźniejszy przy chorobach organicznych, których objawy są charakterystyczne dla stanów określanych terminem „demeneja”. Nie potrafimy ustalić, do jakiego stopnia zmiany w mózgu związane są z normalnym obniżeniem poziomu intelektualnego i zmianami w osobowości ludzi starych, bowiem ocena ostrości objawów u ludzi „normalnych” i w przypadkach pogranicznych jest trudna, skoro ludzie ci nie podlegają systematycznej obserwacji. Badania dokonywane po śmierci wykazują zmiany degeneratywne w mózgu także u ludzi, u których nie stwierdzono choroby psychicznej lub uszkodzeń mózgu. Można z tego wnioskować, że pewien stopień degeneracji mózgu, podobnie jak inne defekty anatomiczne i fizjologiczne, może u niektórych ludzi nie powodować zmian w zachowaniu się. Istnieją jednak okolice mózgu, których usźkodzenie, nawet drobne, może przyśpieszyć wystąpienie objawów i oznak choroby psychicznej.

Wydaje się, np. że uszkodzenie okolicy ciał suteczko- watych wiąże się z zaburzeniami pamięci, natomiast prawdopodobnie objawy psychozy, takie jak urojenia i halucynacje, nie są ściśle związane z określonymi okolicami mózgu,

Objawy uszkodzeń mózgu (niezależnie od ich przyczyn) ulegają zmianom zależnie od osobowości pacjenta oraz rodzaju i wielkości uszkodzenia. Złożoność problemu powiększa jeszcze fakt indywidualnych odrębności biochemicznych. Pewne objawy kliniczne, np. demencja, czyli utrata zdolności intelektualnych i pamięci, a także możliwości oceny zjawisk występujących w otoczeniu oraz orientacji w czasie i przestrzeni, jest charakterystyczna dla określonych uszkodzeń mózgu, niezależnie od cech osobowości i etiologii uszkodzenia.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.