Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

Osobowość człowieka jako system – kontynuacja

Osobowość człowieka jako system ujmował również Obuchowski. Jest ona mechanizmem realizacji potencjałów wewnętrznych człowieka. Człowiek jest dynamicznym systemem otwartym na otoczenie, udoskonalającym się (Stepulak 1995 s. 110 i n.). W kategoriach systemowych dostrzegali człowieka także Łukaszewski i Gerstmann (s. 19 i nn.). Ponadto do czołowych przedstawicieli polskich psychologów zajmujących się badaniami systemowymi zalicza się Radochońskiego, Braun-Gałkowską, Harwas-Na- pierałę i innych.

Systemowe podejście w psychoterapii zaczęło rozwijać się jednocześnie w wielu krajach, między innymi USA, w Anglii. Do istotnych trudności, jakie napotkało początkowo w terapii rodziny myślenie systemowe, należał konserwatyzm psychoterapeutów przejawiający się w nurcie terapii psychoanalitycznej, co miało „chronić” indywidualizm i prywatność pacjentów przed rodziną. Z czasem wielu psychoterapeutów zaczęło patrzeć na pacjentów jako na osoby, które funkcjonują w określonym środowisku, które to środowisko należy również poznać, bo ma ono na nich wielki wpływ. W 1947 roku jeden z nich stwierdził: „Znajdujemy się na krawędzi nowej ery w psychiatrii i dyscyplinach pokrewnych, jak psychologia, praca socjalna, antropologia i socjologia. Wraz z jej nastaniem zaczniemy patrzeć na ludzką naturę w sposób bardziej kompleksowy niż poprzednio. Odtąd jednostka nie będzie spostrzegana jako jednostka, lecz w kontekście małej lub większej grupy, wewnątrz której przebiega jej zachowanie. Przejdziemy od indywidualnej oceny do analizy systemu, od którego jednostki nie można oddzielić” (Jackson 1947 s. 140).

Wraz ze wzrostem liczby prac badawczych poświęconych rodzinie i jej terapii, powstały różne sposoby pracy terapeutycznej (Radochoński 1984). W piśmiennictwie światowym mało jest prac poświęconych podejściu systemowemu w psychiatrii. Jaroszyński (1985 s. 297 i nn.) stwierdził jednak, że wielu psychiatrów i psychologów klinicznych podchodzi do zjawisk psychologicznych w sposób systemowy, chociaż bez posługiwania się terminologią teorii systemów.

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.