Szukasz psychologa pracy lub sportu w Poznaniu? Nasza pomoc jest warta odwiedzenia gabinetu.

OGÓLNE ZAŁOŻENIA TEORII SKINNERA

Zacznijmy od rozpatrzenia niektórych podstawowych założeń i postaw, na których oparte są prace Skinnera. Aczkolwiek założenie, że zachowanie podlega określonym prawom, stanowi podłoże wszelkich badań psychologicznych, często nie formułuje się go wyraźnie i nie uświadamia się sobie wielu jego implikacji. Skinner, podobnie jak Freud, zasługuje na uznanie za nieustanne podkreślanie regularnego charakteru zachowania, a zwłaszcza za przekazanie swego przekonania dużej części społeczeństwa. Za pomocą swych praw i precyzyjnych eksperymentów Skinner przekonał wielu, że zasada determinizmu stosuje się do ludzi i wzbudza poważne wątpliwości co do słuszności naszego wyobrażenia o człowieku jako mającym swobodę działania i dążenia do pewnych celów życiowych. Skinner nieustannie podkreśla, że skoro raz zaakceptuje się tę zasadę, to ustalanie winy czy odpowiedzialności danej osoby za jej postępki ma niewiele sensu. Jeden człowiek popełnia poważne przestępstwa, inny dokonuje wielkich czynów w służbie ludzkości. Obie kategorie zachowania wynikają z wzajemnej gry możliwych do zidentyfikowania zmiennych, które w pełni determinują zachowanie. Zachowanie jednostki jest całkowicie wytworem obiektywnego świata i można je wyjaśnić posługując się wyłącznie kategoriami obiektywnymi. W zasadzie – a Skinner jest przekonany, że w praktyce także – czynności jednostki można uważać za równie podporządkowane obiektywnym prawom, jak ruch kuli bilardowej uderzonej przez drugą kulę.

Oczywiście wszyscy teoretycy osobowości zakładają implicite, że zachowanie jest podporządkowane pewnym prawom. Skinner jednak wyprowadził z tego założenia implikacje w taki sposób, że zwykły człowiek może je zrozumieć. Następujący cytat dobrze ilustruje poglądy Skinnera:

Podobne Artykuły

Zostaw odpowiedź

Twoj adres e-mail nie bedzie opublikowany.